Ένα ακόμα βήμα για τις τηλεοπτικές άδειες

Ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις τηλεοπτικές άδειες με τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΕΣΡ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες η ανεξάρτητη ραδιοτηλεοπτική αρχή είχε ανακοινώσει τις άδειες γενικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με την απόφαση άδεια λαμβάνουν οι Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ (ΣΚΑΪ), Νέα Τηλεόραση (Star), Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (Alpha) , ANTENNA TV (ANT1) Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ (Epsilon) TV. Θυμίζουμε ότι η χορήγηση άδειας έχει 10 ετή διάρκεια ενώ το τίμημα ορίστηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ΦΕΚ ορίζονται και οι υποχρεώσεις των αδειούχων που έχουν ως εξής:

Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου πάροχου οφείλει να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική περίοδο της άδειας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική ευκρίνεια έως τις 31.12.2021.

Εντός προθεσμίας 6 μηνών, ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται να διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή υποδομή που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4339/2015. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ο αδειούχος πάροχος οφείλει επίσης να υποβάλει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού του, από την οποία να αποδεικνύεται η τήρηση του άρθρου 9 παρ. 2 περίπτωση α του Ν. 4339/2015.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του κάθε κανάλι που έλαβε άδεια γενικού περιεχομένου θα πρέπει να έχει προσωπικό τουλάχιστον 400 εργαζομένους. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αδειών γενικού περιεχομένου το ΕΣΡ θα προκηρύξει τις επόμενες άδειες.

Μέχρι την προκήρυξη των θεματικών αδειών θα μείνουν προς διεκδίκηση οι δύο άδειες γενικού περιεχομένου που έχουν μείνει «ορφανές».