Γεμίζει τα ταμεία του κράτους η κερδοφόρα ΕΡΤ!

Κερδοφόρος και το 2017 ήταν η ΕΡΤ ΑΕ, με κύκλο εργασιών 190 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 70,9 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 190 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων 74 εκατ. ευρώ το 2016.

Υψηλή κερδοφορία από το 2015

Η ΕΡΤ διατήρησε υψηλή κερδοφορία από το 2015 και στις τρεις οικονομικές χρήσεις. Η υψηλή κερδοφορία που είχε και το 2017 οφείλεται στα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος και στη μη κατασπατάλησή του.

Ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσει η ΕΡΤ ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, το μέρισμα που καταβάλλει στον μέτοχο, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι 20 εκατ. ευρώ και η ετήσια εισφορά (ισοζύγιο) από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Δημοσίου 40 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνεται το ειδικό αποθεματικό του ν. 3905/2010, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, να επενδυθεί στο σύνολό του στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα οικονομικά της χρήσης 2017.