Γονο…κτονία στο Αιγαίο – Κατασχέθηκαν ψάρια με παράνομο μέγεθος

Δεκαπέντε κιλά ψάρια με μέγεθος μικρότερο του ελάχιστα επιτρεπόμενου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας από στελέχη Κλιμακίου του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα εντός Φορτηγού οχήματος, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαπέντε κιλά ιχθύες του είδους “Lithiognathus Mormyrous” (μουρμούρα), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 15-18 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τέσσερις αγορανομικές, μία τροχονομική, μία του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και δύο διοικητικές παραβάσεις, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Η υπεραλίευση αποτελεί μια από τις βασικότερες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. έχει θεσπίσει ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για τα ψάρια με σκοπό να προστατεύσει το γόνο, τα μικρά ψάρια δηλαδή που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο στάδιο της αναπαραγωγής, και να διασφαλίσει την ανανέωση του πληθυσμού τους.