13η σύνταξη: Οι αδικημένοι και οι ευνοημένοι

1297
INTIME

Σε συνολικά έξι κατηγορίες συνταξιούχων θα μοιραστούν περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Μαΐου, την 13η σύνταξη.

Αυτό προκύπτει από την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, θεσμοθετείται ως μόνιμο μέτρο η καταβολή στους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης, με σκοπό την ενίσχυση και την επαύξηση των εισοδημάτων των συνταξιούχων, των δικαιούχων επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία και των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ειδικότερα, η 13η σύνταξη χορηγείται τόσο σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη την 1η Μαΐου κάθε έτους, όσο και σε όσους δικαιούνται την καταβολή κύριας σύνταξης με ημερομηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ανατρέχει στην ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, η 13η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (Α’ 128), του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Η «13η σύνταξη» θα είναι ακατάσχετη και θα καταβληθεί και σε όσους παίρνουν προσωρινή σύνταξη με την πρόβλεψη να καταβληθούν τυχόν διαφορές, μόλις εκδοθεί η οριστική σύνταξη. Οσοι δικαιούνται περισσότερες κύριες συντάξεις, θα λάβουν το ποσό της 13ης σύνταξης που αντιστοιχεί στο άθροισμα των κύριων συντάξεών τους.

Πώς θα γίνει ο υπολογισμός της 13ης σύνταξης

Ο υπολογισμός της νέας μορφής που θα έχει η 13η σύνταξη θα γίνεται με βάση 10 συνισταμένες.

1.Η 13η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση τη µεικτή κύρια ή το συνολικό άθροισμα των μικτών κύριων συντάξεων εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει πέραν της μίας κύριας σύνταξης  από τον ΕΦΚΑ.

2.Στον υπολογισμό της 13ης σύνταξης δεν υπολογίζεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.

3.Ο υπολογισμός της 13ης σύνταξης θα γίνει με το άθροισμα του καταβαλλόµενου ποσού προ φόρου και κρατήσεων, που εισπράττει ο συνταξιούχος από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη και προσωπική διαφορά.

4.Τη 13η σύνταξη δικαιούνται και όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Η εκκαθάριση θα γίνει μετά την απόδοση της κύριας σύνταξης.

5.Η φετινή 13η σύνταξη θα υπολογιστεί µε βάση τη σύνταξη Μαΐου και αναμένεται να καταβληθεί στις 20 Μαϊου.

6.Και στην 13η σύνταξη θα υπάρχουν οι αντίστοιχες κρατήσεις που γίνονται στο ποσό της κύριας σύνταξης.  ∆εν θα υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις (π.χ. υπέρ ΑΚΑΓΕ).

7.Οι συνταξιούχοι µε κύρια σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων έως 500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής τους, δηλαδή θα λάβουν µία πλήρη κύρια σύνταξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 800.000 συνταξιούχοι.

8.Οι συνταξιούχοι µε κύρια σύνταξη από 501 έως 600 ευρώ θα λάβουν το 70% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 350.000 συνταξιούχοι.

9.Οι συνταξιούχοι µε μεικτή κύρια σύνταξη από 601 έως 1.000 ευρώ θα λάβουν το 50% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 600.000 συνταξιούχοι.

10.Οι συνταξιούχοι µε μεικτή κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ θα λάβουν το 30% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 770.000 συνταξιούχοι.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 13η σύνταξη μειώνεται όσο αυξάνεται η κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις.

Ένας συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 500 ευρώ θα λάβει επίδομα (13η σύνταξη) ίσο με την κύρια σύνταξη, ήτοι 500 ευρώ.

Πάνω από αυτό το όριο όμως και μέχρι τα 600 ευρώ, το ποσοστό γίνεται 70%, επομένως κάποιος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 510 ευρώ, θα λάβει 13η σύνταξη 315 ευρώ.

Αντίστοιχα μειώνεται το ποσοστό για υψηλότερες συντάξεις.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι 34.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες που εισπράττουν σύνταξη ή επίδομα θα λάβουν 13η σύνταξη. Επειδή όλοι λαμβάνουν ποσά έως 360 ευρώ, θα λαμβάνουν πλέον μόνιμη 13η σύνταξη στο 100%.