Άννα Μυκωνίου στην Politic: Οφείλουμε να «κρατήσουμε» τους ντόπιους καλλιτέχνες στην πατρίδα τους

31/10/2022, 08:11 Βαλάντου Γιαννακούδη Έχοντας ως κεντρικούς άξονες τον πολιτισμό, την πολιτική και την Θεσσαλονίκη, η πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Μυκωνίου μίλησε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άννα Μυκωνίου στην Politic: Οφείλουμε να «κρατήσουμε» τους ντόπιους καλλιτέχνες στην πατρίδα τους.