Συνεδριάζει την Πέμπτη το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 15:30 στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της 12ης, 13ης και 14ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

-Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του «Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επισκευές βλαβών, συντηρήσεις & λοιπές οικοδομικές εργασίες στα κτήρια του ΚΕΘΕΑ στην Αττική» συνολικού προϋπολογισμού 828.382,35€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

-Ανάκληση της υπ’ αρ. 345/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) για την υλοποίηση του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο: «Αναδάσωση όρους Υμηττού μετά την πυρκαγιά 2015 στα όρια Δήμων Βύρωνος, Ηλιούπολης & Αργυρούπολης: Περιοχή 4 – Προφήτης Ηλίας Ηλιούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 234.814,33 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

-Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη νέου κτιρίου φαρμακευτικών εργαστηρίων στην 441 ΑΒΥΥ» στο στρατόπεδο «Αποστολίδη», συνολικού προϋπολογισμού 590.002,16 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)

-Έγκριση πίστωσης δαπάνης για τις ημερήσιες αποζημιώσεις της τριμελούς αντιπροσωπείας που θα υποστηρίξει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην καταναλωτική Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2018».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

-Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για διοργάνωση της «Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τη Θαλασσαιμία 2018».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Τσαβαλιά)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας «ΙΦΕΤ ΑΕ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ κ΄ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που λειτουργεί στο 18ο χιλιόμετρο επί της Λ. Μαραθώνος του Δήμου Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης στην πρώην Αμερικανική Βάση στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)