Πόσα λεφτά παίρνουν οι ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλεύτριες;

Ποια είναι η οικονομική αποκατάσταση όσων φτάνουν στις Βρυξέλλες; – O μισθός, η σύνταξη, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις των ευρωβουλευτών/ ευρωβουλευτριών

Βρισκόμαστε 48 μέρες πριν τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, τα κόμματα έκλεισαν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των ευρωψηφοδελτίων και η Ελλάδα έχει μπει ήδη σε έντονο προεκλογικό κλίμα. Οι βολές και οι επιθέσεις για τις προσωπικότητες των υποψήφιων προσώπων και τις επιλογές των κομμάτων κοσμούν στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων, καθώς δεν εκλείπουν οι κινήσεις εντυπωσιασμού.

propoli

Ανάμεσα στα ονόματα που θα προσπαθήσουν να φτάσουν στις Βρυξέλλες, πέρα από τα πρόσωπα του σκληρού κομματικού πυρήνα, βρίσκονται, τηλεαστέρες, δημοσιογράφοι, αθλητές/αθλήτριες πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, καθηγητές/ καθηγήτριες Πανεπιστημίου.

Την μάχη για τις 24 πλέον έδρες που θα έχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα δώσουν χιλιάδες υποψήφιες και υποψήφιοι, οι οποίοι/ οποίες διεκδικούν πέρα από το γόητρο και την γοητεία που μπορεί να έχει μία τέτοια θέση, και τις ανάλογες χρηματικές απολαβές.

Αν αναρωτιέστε ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση όσων καταφέρνουν να εισέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ είναι τα βασικά.

Ακαθάριστος Μισθός: Από την 1η Ιουλίου 2023, ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σε 10.075,18 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.

Καθαρός Μισθός: Μετά την παρακράτηση των φόρων ο μισθός ανέρχεται σε 7.853,89 ευρώ. Βέβαια, οι περισσότερες χώρες υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές/ ευρωβουλεύτριες να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός των μελών του ΕΚ εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής τους.

Στην Ελλάδα όμως με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να επιβληθεί επιπλέον φορολόγηση στο ποσό που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές/ ευρωβουλεύτριες. Αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες/ Ελληνίδες δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος ή εισφορά αλληλεγγύης.

Σύνταξη: Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λήξη Θητείας: Oταν λήξει η θητεία τους και αν δεν επανεκλεγούν ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε στο εθνικό Κοινοβούλιο ή δεν αναλάβουν κάποιο δημόσιο αξίωμα, οι ευρωβουλευτές/ ευρωβουλεύτριες δικαιούνται ένα μεταβατικό επίδομα. Για 6 μήνες έως 24 μήνες συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους.

Έξοδα μετακίνησης: Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Στους ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό αντίτιμο του εισιτηρίου για τη μετάβαση στον τόπο της αντίστοιχης συνεδρίασης με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, με ανώτατο όριο καλυπτόμενων δαπανών ποσό που αντιστοιχεί σε αεροπορικό εισιτήριο διακεκριμένης θέσης σιδηροδρομικό ναύλο πρώτης θέσης ή €0.58 ανά χιλιόμετρο της διαδρομής με αυτοκίνητο ), συν αποζημίωση βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού που καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες του ταξιδιού, όπως διόδια αυτοκινητοδρόμου, επιβάρυνση για υπέρβαρες αποσκευές ή τέλη κρατήσεων. Το επίδομα μετακίνησης είναι 4.074 ευρώ ανά μήνα 

Για δραστηριότητες εκτός της χώρας εκλογής τους, οι ευρωβουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδιού και στέγασης καθώς και συναφών εξόδων έως το ποσό των €4.950 ετησίως.

Ημερήσια αποζημίωση ή «αποζημίωση διαμονής»: Το Κοινοβούλιο καταβάλλει αποζημίωση ύψους €350 για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη στέγαση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα που οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και συνεδριάσεων, εφόσον υπογράψουν στην κατάσταση παράστασης στις συνεδριάσεις. Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα για ξενοδοχείο, γεύματα και άλλες δαπάνες που συνεπάγεται αυτή η παρουσία.

Αποζημίωση γενικών εξόδων: Αυτή η αποζημίωση καλύπτει το κόστος των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών, όπως είναι τα μισθώματα γραφείων και το κόστος λειτουργίας, συνδρομές διαδικτύου, υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων. Η αποζημίωση είναι €4.886 το μήνα.

Προσωπικό: Οι ευρωβουλευτές/ ευρωβουλεύτριες μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό εντός των ορίων προϋπολογισμού που ορίζει το Κοινοβούλιο. Το 2024, το ανώτατο μηνιαίο ποσό που διατίθεται για όλες τις δαπάνες είναι €28.696 ανά εκλεγμένο/εκλεγμένη. Μπορούν να προσλάβουν τρεις το πολύ διαπιστευμένους/ες βοηθούς, τέσσερις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού τους πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απασχόληση διαπιστευμένων βοηθών. Παράλληλα, το 75%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού προϋπολογισμού μπορεί να διατεθεί για τους τοπικούς βοηθούς που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες εκλογής τους. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να απασχολεί στο γραφείο του στην Αθήνα δύο μετακλητούς υπαλλήλους, τρεις δημοσίους υπαλλήλους με απόσπαση από την υπηρεσία τους. Διαθέτουν επίσης δύο αστυνομικούς ως ασφάλεια.

Ιατρικά έξοδα: Δικαιούνται επιστροφή των δύο τρίτων των ιατρικών τους εξόδων.

Άλλα δικαιώματα: Το Κοινοβούλιο παρέχει στους ευρωβουλευτές εξοπλισμένα γραφεία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές/ ευρωβουλεύτριες μπορούν να χρησιμοποιούν τα επίσημα οχήματα του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όταν βρίσκονται σε μία εκ των δύο πόλεων.

Με λίγα λόγια, αν προσθέσει κανείς/ καμία τους μισθούς, τα εισιτήρια μετακίνησης, τα γεύματα, την διαμονή, τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις, τα ιατρικά έξοδα είναι πολλά τα λεφτά Άρη

Loading