Η Qualcomm χάνει την έφεση κατά προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αντιμέτωπη με πρόστιμο 580.000 ευρώ για κάθε ημέρα που παρέρχεται χωρίς να προσκομίζει τις πληροφορίες που της ζητά η ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού βρίσκεται η βρετανική Qualcomm.

Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής τσίπσετ για την επικοινωνία με δεδομένα και φωνή μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G και 4G κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες μεθόδους ανταγωνισμού για να παραμερίσει την, επίσης βρετανική, Icera. Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση που άσκησε κατά της επιβολής προστίμου από την μη προσκόμιση των στοιχείων που απαίτησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Qualcomm, όμως,  ισχυρίζεται ότι οι απαιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαιτούν εξαιρετικά ογκώδη δουλειά και έξοδα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, καθώς εμπλέκουν 50 υπαλλήλους και 16 εξωτερικούς συμβούλους.  Εντούτοις, στην έφεση που κατέθεσε στο Γενικό Δικαστήριο δεν εξήγησε γιατί θεωρεί αδύνατο να αποζημιωθεί για τα έξοδα που συνεπάγονται οι απαντήσεις που απαιτεί η Επιτροπή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Qualcomm από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι δύο:

Πλήρωσε για να αποκτήσει την αποκλειστικότητα

Στην πρώτη υπόθεση, η Qualcomm κατηγορείται ότι από το 2011 πλήρωσε σε έναν μεγάλο κατασκευαστή smartphone και tablet με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύεται από αυτήν και κατά αποκλειστικότητα τα επίμαχα baseband chipset. Μάλιστα, το σχετικό συμβόλαιο βρισκόταν ακόμα σε ισχύ, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού της κοινοποίησε τις αιτιάσεις της το Δεκέμβριο του 2015.

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Η δεύτερη υπόθεση βασίζεται στην προκαταρκτική διαπίστωση της Επιτροπής υπό την Μαργκρίτ Βεστάγκερ ότι από το 2009 έως το 2011 η Qualcomm διέθετε σε τιμές κάτω του κόστους συγκεκριμένα baseband chipset με πρόθεση να βλάψει τον ανταγωνισμό στην αγορά -τότε που η Icera συνιστούσε απειλή για την Qualcomm, λόγω των επιδόσεων των προϊόντων της. Η Qualcomm φέρεται να αντέδρασε στην απειλή αυτή, διαθέτοντας ποσότητες UMTS baseband chipset σε δύο από τους πελάτες της σε τιμές κάτω του κόστους, με σκοπό να εξωθήσει εκτός αγοράς την Icera.