Πράετ: «Μεγαλύτερες υφέσεις στην Ευρώπη λόγω γήρανσης πληθυσμού»

Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερης διάρκειας υφέσεις και ασθενέστερες ανακάμψεις, δήλωσε ο Πέτερ Πράετ.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η δημογραφική μεταβολή έχει οδηγήσει ήδη σε μείωση των επιτοκίων, αφήνοντας την ΕΚΤ με μικρότερη συμβατική δύναμη πυρός και αυξάνοντας τον κίνδυνο μη επίτευξης του στόχου για τον πληθωρισμό.

«Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο να επιβάλλουμε μόνιμα ένα μεγάλο βάρος στις κεντρικές τράπεζες να χρησιμοποιούν μέσα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται τελικά από διαρθρωτικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αδυναμίες», είπε ο κ. Πράετ.

Η γήρανση έχει αυξήσει αποταμιεύσεις

Αν και τα μη συμβατικά μέσα πολιτικής ήταν αποτελεσματικά έως τώρα, ο Πράετ υποστήριξε ότι το ουδέτερο επιτόκιο, που συχνά καλείται επιτόκιο ισορροπίας, έχει μειωθεί σημαντικά καθώς η γήρανση του πληθυσμού έχει αυξήσει τις αποταμιεύσεις, μειώνοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και αυξάνοντας τον αριθμό των συνταξιούχων σε σχέση με εκείνο των ενεργών εργαζόμενων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στις πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και πολιτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα με την αύξηση της κινητικότητας της εργασίας ή με πιο αποτελεσματική εκπαίδευση δεξιοτήτων.