Τα 2/3 των Ρώσων πιστεύουν ότι υπάρχει μία «παγκόσμια κυβέρνηση»

Τα δύο τρίτα (67%) των Ρώσων πολιτών πιστεύουν ότι κυβερνά «μία παγκόσμια κυβέρνηση», ποσοστό αυξημένο κατά 22% σε σχέση με τα δεδομένα του 2014, σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης του Ρωσικού Κέντρου Έρευνας της Κοινής Γνώμης (VTsIOM).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης», είτε επειδή είδαν σχετικές ειδήσεις στην τηλεόραση, διάβασαν για αυτό ή άκουσαν από γνωστούς τους σε ποσοστό 10%, είτε επειδή πιστεύουν ότι η εξουσία ανήκει σε αυτούς που έχουν χρήματα, ή ότι ο κόσμος κυβερνάται από τους ολιγάρχες επίσης σε ποσοστό 10%, ενώ ένα 7% το εξηγεί λόγω της ύπαρξης ομάδων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ. Ένα ποσοστό της τάξης του 33% δυσκολεύτηκε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.

Στην ερώτηση για τους στόχους της «παγκόσμιας κυβέρνησης», ένα ποσοστό 30% απάντησε ότι πρόκειται για εξουσία και επιρροή, ενώ ένα 16% απάντησε τα χρήματα και τον πλουτισμό. Σύμφωνα με το 6% των ερωτηθέντων, στόχος μπορεί να είναι ο έλεγχος αύξησης του πληθυσμού, τα προσωπικά συμφέροντα και τα οφέλη και η επιθυμία να βλάψουν τη Ρωσία. Επίσης εκείνοι που πιστεύουν ότι η «παγκόσμια κυβέρνηση» μπορεί να αποτελείται από ολιγάρχες, τραπεζίτες και πλούσιους αγγίζουν το 23%, εκπροσώπους της Αμερικής 8%, πολιτικούς και αρχηγούς κρατών 6%.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση του VTsIOM, το 24% των πολιτών δεν πιστεύει στην ύπαρξη μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης» δεδομένου, όπως είπε, ότι κάθε χώρα έχει τη δική της κυβέρνηση (15%), ότι μια ομάδα ανθρώπων δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις χώρες (12%) και, τέλος, ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την ύπαρξη μιας τέτοιας οργάνωσης ή ομάδας προσώπων (7%). Ένα ποσοστό 45% δυσκολεύθηκε να απαντήσει στο γιατί δεν πιστεύει στην ύπαρξη μίας «παγκόσμιας κυβέρνησης».

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 29-30 Μαΐου 2018 μεταξύ 2.000 ερωτηθέντων ηλικίας από 18 ετών. Η μέθοδος της έρευνας –τηλεφωνική συνέντευξη– δεν προβλέπει στατιστικό σφάλμα πάνω από 2,2%. Το 2014 η έρευνα πραγματοποιήθηκε με επισκέψεις των εκπροσώπων του ερευνητικού κέντρου σε διαμερίσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ