ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αναστασιάδης στο Πόρτο: “Υποστηρίζουμε πλήρως το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων”

O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έκανε δηλώσεις στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Σε συζήτηση με θέμα την εργασία και την απασχόληση, που διοργανώνει η Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συνόδου της ΕΕ, που λαμβάνει χώρα στο συνεδριακό κέντρο Alfandega, στο Πόρτο, της Πορτογαλίας, πήρε μέρος ο Νίκος Αναστασιάδης.

Στη συζήτηση πήραν μέρος μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, οι πρωθυπουργοί Πορτογαλίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Λετονίας, Ολλανδίας, Δανίας, Πολωνίας, Σουηδίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπουργοί Εργασίας χωρών μελών της ΕΕ και κοινωνικοί εταίροι.

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συνόδευε η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στους συμμετέχοντες  αφορούσαν μεταξύ άλλων στις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, στοχεύοντας σε μια βιώσιμη αγορά εργασίας για επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την απασχόληση, της τάξης του 78% μέχρι το 2030, όπως και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε εθνική κλίμακα, όσο και σε επίπεδο ΕΕ, για την προώθηση της ισότητας στην εργασία.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση, ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και την απασχόληση οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά εργασίας, σε σημαντικό βαθμό. Στην Κύπρο, η κυβέρνηση συγκράτησε το ποσοστό ανεργίας σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, κάτω από το 8% το 2020, μέσα από την έγκαιρη και αποφασιστική υλοποίηση σειράς βραχυπρόθεσμων σχεδίων που στήριξαν την απασχόληση, και έτσι μειώθηκε ο αντίκτυπος στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας».

Ακόμα, ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε ότι “με δεδομένες τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, πρέπει να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας, ώστε να επιτευχθούν τελικά οι στόχοι της ΕΕ.

Υποστηρίζουμε, συνεπώς, πλήρως το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Τώρα είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μιας συνολικής Στρατηγικής για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την απασχόληση στη βάση αξιόπιστων εκτιμήσεων, την ενίσχυση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης για μια πιο ευέλικτη ανταπόκριση τους στις ανάγκες της εποχής, αλλά και υπό το φως της πανδημίας, τη στήριξη δράσεων προς όφελος των άνεργων νέων, καθώς και την ανάγκη ενδυνάμωσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων».

Εκείνοι, πρόσθεσε, είναι βασικοί τομείς που η Κύπρος επέλεξε να προωθήσει μέσα από σειρά μεταρρυθμίσεων και μέτρων, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανθεκτικότητας, αλλά και τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία.

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της ισότητας στην απασχόληση, ο κ. Αναστασιάδης κατέληξε ότι η Κύπρος έχει εκδώσει ένα άτυπο έγγραφο για να αναδείξει αυτή τη διάσταση, όπως και την ανάγκη να ενσωματωθούν συγκεκριμένες πρόνοιες σε μεταρρυθμιστικά μέτρα της ΕΕ.

Δείτε επίσης: Μητσοτάκης: «Νέα εργατική νομοθεσία, που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο»

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ