Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημιουργία Κοινής Κυβερνομονάδας για την αντιμετώπιση περιστατικών μεγάλης κλίμακας

Νέο σχέδιο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μιας νέας Κοινής Κυβερνομονάδας για την αντιμετώπιση των κυβερνοπεριστατικών – Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός σοβαρών κυβερνοπεριστατικών που επηρεάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προηγμένες και συντονισμένες απαντήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, σύμφωνα με την Κομισιόν, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται σε αριθμό, κλίμακα και συνέπειες.

Η Κοινή Κυβερνομονάδα θα συγκεντρώσει τους πόρους και τη σχετική τεχνογνωσία που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ώστε να υπάρξει συντονισμός στον κυβερνοχώρο.

Με την Κοινή Κυβερνομονάδα, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα κράτη μέλη, θα δημιουργήσουν σταδιακά μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας. 

Οι συμμετέχοντες θα παράσχουν επιχειρησιακούς πόρους αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο της Κοινής Κυβερνομονάδας, η οποία θα τους επιτρέψει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Στόχος είναι να τεθεί σε επιχειρησιακή φάση έως τις 30 Ιουνίου 2022 και να έχει συσταθεί πλήρως έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) θα λειτουργεί ως γραμματεία κατά την προπαρασκευαστική φάση και η Μονάδα θα λειτουργεί κοντά στα γραφεία του στις Βρυξέλλες και στο γραφείο της CERT-EU, της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα εξής: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής και συνδεδεμένης Ευρώπης. Στη σημερινή κοινωνία, η συντονισμένη αντιμετώπιση των απειλών είναι υψίστης σημασίας. Η Κοινή Κυβερνομονάδα θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Μαζί μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.»

Ο κ Τζουζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, δήλωσε τα εξής: Η Κοινή Κυβερνομονάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρώπη προκειμένου να προστατεύσει τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της από παγκόσμιες κυβερνοαπειλές. Είμαστε όλοι ευάλωτοι στις κυβερνοεπιθέσεις, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα έχει ζωτική σημασία. Κανείς δεν είναι μεγάλος ή μικρός. Πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, αλλά πρέπει επίσης να λειτουργήσουμε ως φάρος για τους άλλους στην προώθηση ενός παγκόσμιου, ανοικτού, σταθερού και ασφαλούς κυβερνοχώρου.»

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Οι πρόσφατες επιθέσεις με λυτρισμικό θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση ότι πρέπει να προστατευθούμε από απειλές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Σήμερα, δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών απειλών. Πρέπει να συγκεντρώσουμε όλους τους πόρους μας για να εξαλείψουμε τους κυβερνοκινδύνους και να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα. Η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς ψηφιακού κόσμου, βασισμένου στις αξίες μας, απαιτεί δέσμευση από όλους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Η Κοινή Κυβερνομονάδα αποτελεί δομικό στοιχείο για την προστασία μας από αυξανόμενες και ολοένα και πιο περίπλοκες κυβερνοαπειλές. Έχουμε θέσει σαφή ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που θα μας επιτρέψουν –σε συνεργασία με τα κράτη μέλη– να βελτιώσουμε αισθητά τη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων στην ΕΕ, να εντοπίζουμε απειλές και να αντιδρούμε ταχύτερα. Είναι το επιχειρησιακό σκέλος της ευρωπαϊκής κυβερνοασπίδας.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε τα εξής: «Η αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση. Η κοινότητα επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή τη νέα απειλή με κοινό συντονισμό. Η Κοινή Κυβερνομονάδα θα βοηθήσει τους αστυνομικούς των κρατών μελών να ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων.»

Τα κονδύλια θα χρησιμεύσουν για τη δημιουργία της Κοινής Κυβερνομονάδας

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη σύσταση της Κοινής Κυβερνομονάδας θα παρασχεθούν από την Επιτροπή, κυρίως μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Τα κονδύλια θα χρησιμεύσουν για τη δημιουργία της φυσικής και εικονικής πλατφόρμας, τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών διαύλων επικοινωνίας, καθώς και για τη βελτίωση των ικανοτήτων εντοπισμού.

Τέλος, πρόσθετες συνεισφορές, ιδίως για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας των κρατών μελών, μπορεί να προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Δείτε επίσης: Μ. Σχοινάς: “Η Ευρώπη είναι η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στον κόσμο”

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ