Προσχέδιο από την Κομισιόν: Η Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία στέλνει η Ευρώπη

Σκληρή γλώσσα υιοθετεί η Κομισιόν για την Τουρκία σύμφωνα με νέα σημεία του προσχεδίου της Επιτροπής για τη διεύρυνση τα οποία έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα και καλώντας την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες.

Οι Ευρωπαίοι στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα στην τουρκική κυβέρνηση και καλούν την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, κομμάτι του νέου προσχεδίου της Κομισιόν για τη διεύρυνση αναφέρει:

«H κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στον εναέριο χώρο και τις θαλάσσιες ζώνες όλων των γειτονικών παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων (των θαλάσσιων ζωνών) που δικαιούνται τα νησιά τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά και η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μέσω διαλόγου με καλή πίστη και επιδίωξη σχέσεων καλής γειτονίας. Η συνέχιση του διαλόγου με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί απόλυτη απαίτηση για τη διασφάλιση σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας».

Δείτε επίσης: Η Γαλλία ενισχύει την στρατιωτική παρουσία σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης

Loading