Αναγνώριση της INTERAMERICAN για τη στρατηγική Βιωσιμότητας

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη διατήρηση των βασικών κατευθύνσεων κάθε επιχείρησης που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα υπό τις συνθήκες κρίσης, η INTERAMERICAN παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαράξει και υλοποιεί, με υπευθυνότητα έναντι όλων των stakeholders.

propoli

Η στάση της εταιρείας αναγνωρίζεται και με μετρήσεις αξιολόγησης, όπως έγινε πρόσφατα από το Sustainability Performance Directory, που έχει οργανώσει το Ouality Net Foundation. Η αξιολόγηση εντάσσει την INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 20 επιχειρήσεων: “ The Most Sustainable Companies in Greece”, που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του QNF, οι εν λόγω επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την προσέλκυση επενδύσεων και οδηγώντας την αλυσίδα της αξίας τους -ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές και συνεργάτες, πελάτες, ευρύτερη κοινωνία- στον δρόμο της ενίσχυσης της εικόνας του ελληνικού επιχειρείν, διεθνώς. 

Το Sustainability Performance Directory – Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω τεχνολογικής αξιολόγησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων και των επιδόσεων των εταιρειών που προσεγγίζουν ολιστικά τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύει να χαρτογραφήσει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το εργαλείο έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του “ The Sustainability Code” της Γερμανίας.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN είναι μεταξύ των ελαχίστων επιχειρηματικών οργανισμών στην Ελλάδα που έχουν προχωρήσει σε μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασής τους. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την EY το 2019 με βάση στοιχεία του 2018, συνεισέφερε στο ΑΕΠ 352 εκατ. ευρώ – αναλυτικά, 221 εκατ. άμεσης προστιθέμενης αξίας, 94 εκατ. έμμεσης και 37 εκατ. επαγόμενης προστιθέμενης αξίας. Η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους ανήλθε στα 114 εκατ. ευρώ, ενώ στην απασχόληση για κάθε θέση εργασίας στην εταιρεία υποστήριξε επιπλέον τρεις θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Η INTERAMERICAN συμβάλλει, άμεσα και έμμεσα, στην προσέγγιση 14 από τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε., συμμετέχοντας και σε σημαντικές πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του 2000. Από το UN Environment Programme Finance Initiative (2006) και τις Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης – PSI (2012) μέχρι το Global Compact (από το 2008 και από το 2019 ιδρυτικό μέλος του Global Compact Network Hellas) και τη συνυπογραφή διακηρύξεων, όπως πέρυσι για το “ New Deal for Europe”, αλλά και ως μέλος του CSR Hellas, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών πρωτοβουλιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Ελλάδα και διεθνώς.

©Πηγή: amna.gr

Loading