Δασικοί χάρτες: Νέα προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων

Έως τις 30 Μαΐου του 2018 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη (6/2), στο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία και μάλιστα με οριζόντιο τρόπο.

Για Ελλάδα και εξωτερικό

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παράταση της σχετικής προθεσμίας αφορά τόσο τους κατοίκους εσωτερικού, όσο και όσους διαμένουν στο εξωτερικό.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι περιοχές που αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση:

Όπως εξηγεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται περισσότερος χρόνος στους πολίτες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν νομοθετηθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία ανάρτησης. Αυτά είναι:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης
  • Η αίτηση προδήλου σφάλματος
  • Η αίτηση εξαγοράς ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια

Δεν ανταποκρίθηκαν οι δήμοι

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ, ο βασικός λόγος που δίνεται αυτή η παράταση είναι η μη ανταπόκριση των δήμων όσον αφορά την υποχρέωσή τους να οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις και να διασφαλίσουν το δικαίωμα μη υποβολής αντίρρησης των πολιτών.

Μάλιστα, για το συγκεκριμένο λόγο, στην ίδια τροπολογία, δίνεται παράταση γι’ αυτή την οριοθέτηση έως τις 15 Μαΐου 2018 στους δήμους των οποίων:

  • Οι δασικοί χάρτες είχαν εναρκτήρια ημερομηνία ανάρτησης από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017
  • Οι δασικοί χάρτες είναι προς επικαιροποίηση ή κατάρτιση κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Τελευταία παράταση;

Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου, και μετά την επίλυση των θεμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της οριοθέτησης των οικιστικών ορίων, οι μελλοντικές αναρτήσεις δασικών χαρτών (σ.σ. περίπου στο 55% της χώρας) δεν θα χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων και θα επαρκούν οι 105 ημέρες, όπως ορίζει ο νόμος 3889/2010.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, η περίοδος δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη θα είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους εσωτερικού και 125 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού για τις περιοχές Ημαθίας, Χίου και Ανατολικής Αττικής, για τις οποίες έχει ανακοινωθεί ότι θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες ως εξής:

  • Ημαθία – Ανάρτηση 09-02-2018 (Σύνολο Περιφερειακής Ενότητας)
  • Χίος – Ανάρτηση 23-02-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Ανέμωνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμποχωρίων, Μαστιχοχωρίων και Χίου)
  • Ανατολική Αττική Ανάρτηση 02-03-2018 (Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Συκάμινου, Νέων Παλατιών, Καλάμου, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκόπουλου Ωρωπού).