Δικαίωμα σε όλους να ανοίξουν φαρμακείο με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ!

Δικαίωμα στον οποιονδήποτε να ανοίξει φαρμακείο δίνει η κυβέρνηση χορηγώντας άδεια σε φυσικά πρόσωπα που είναι φαρμακοποιοί ή όχι καθώς και σε συνεταιρισμούς, μέλη της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών Ελλάδας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπουργείο Υγείας.

Επί της ουσίας το  επίμαχο ΠΔ του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, επιφέρει το πλήρες άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού καθορίζοντας τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία για την ίδρυση και τη λειτουργία φαρμακείου. Για αυτό το λόγο άλλωστε, το περασμένο καλοκαίρι, η Ολομέλεια ακύρωσε την υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε την ίδρυση φαρμακείων από μη αδειούχους φαρμακοποιούς, υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αρκεί να είναι φαρμακοποιός ένα από τα μέλη που θα είχε μετοχικό μερίδιο 20%.

Σύμφωνα με το σχέδιο Διατάγματος κάθε άδεια θα αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία άδεια κατ’ ανώτερο όριο κατ’ έτος μέχρι και το 2020. Έτσι, ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, για το 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 εώς και 10 άδειες στο ίδιο πρόσωπο.

Παράλληλα, ο ιδιώτης κάτοχος άδειας φαρμακείου χωρίς όμως να είναι φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην ΕΠΕ θα μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημιές ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει δηλωθεί ω υπεύθυνος λειτουργίας του φαρμακείου.

Επιπλέον, με τη χορήγηση της άδειας σε φαρμακοποιό, το φαρμακείο θα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής εκτός από αυτή της ανώνυμης εταιρείας.

Τέλος, άδειες φαρμακείου θα μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες αλλά και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.