Παραμονή των συμβασιούχων στην καθαριότητα ζητά ο Δ. Ηρακλείου Αττικής

Να παραταθεί η παραμονή των συμβασιούχων στην καθαριότητα για τουλάχιστον τρεις μήνες ζητά ο Δ. Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα.

Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε στο σχετικό ψήφισμα με ομόφωνη απόφαση, ζητώντας την παράταση των συμβάσεων των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και πέραν τις 31/3.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι ορίστηκε να παραμείνουν στους δήμους της χώρας έως το τέλος Μαρτίου, προκειμένου να καλύψουν τα κενά των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία θα γίνει η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις αντίστοιχες υπηρεσίες ΟΤΑ.

Δ. Ηρακλείου: “Κίνδυνος να μείνουν οι δήμοι χωρίς επαρκές προσωπικό το Πάσχα”

Δεδομένου ότι έως και σήμερα ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί και με την προοπτική ότι θα χρειαστεί ένα σεβαστό χρονικό διάστημα μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να καταλήξουν οι διαδικασίες του, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να μείνουν οι δήμοι χωρίς επαρκές προσωπικό στις υπηρεσίες καθαριότητας και μάλιστα σε νευραλγικές χρονικές περιόδους, όπως είναι οι γιορτές του Πάσχα.

Για αυτό τον λόγο, σημειώνει το δημοτικό συμβούλιο του Δ. Ηρακλείου Αττικής, ότι πρέπει να δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη παράταση στην παραμονή των συμβασιούχων στους δήμους, ώστε να μην προκύψουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αντίστοιχο αίτημα για εξάμηνη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα προχώρησε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).