Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για ενεργειακά κτίρια και ΦΠΑ σε σκάφη αναψυχής

Προειδοποιητικές επιστολές προς την Ελλάδα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την να συμμορφωθεί τόσο στο θέμα με τα ενεργειακά κτίρια, όσο και σε αυτό με τον ΦΠΑ στα σκάφη αναψυχής.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη χώρα μας να εγκρίνει επισήμως και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα εμπορικά κτίρια και τις κατοικίες, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ).

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εν λόγω οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας όσον αφορά τα κτίρια στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, καθώς και η κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις για την ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών κτιρίων.

Η προθεσμία για τα ενεργειακά κτίρια

Στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30η Απριλίου 2017, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η Ελλάδα.

Πλέον, μετά τη σχετική προειδοποιητική επιστολή, η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος-μέλος αιτιολογημένη γνώμη, προχωρώντας τη διαδικασία επί παραβάσει στο επόμενο βήμα.

Ο ΦΠΑ στα σκάφη αναψυχής

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, για τη μη είσπραξη του ορθού ποσού του ΦΠΑ στη μίσθωση σκαφών αναψυχής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαδικασίες αφορούν τη μειωμένη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ για τη χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών αναψυχής, ένα γενικό καθεστώς ΦΠΑ που προβλέπεται από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Mάλτα.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή αναφέρει πως ακόμα και αν οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να μη φορολογούν την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που η πραγματική χρήση του προϊόντος γίνεται εκτός ΕΕ, οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπουν να εφαρμόζεται γενική κατ’ αποκοπή μείωση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία του τόπου όπου γίνεται η πραγματική χρήση.

Η Μάλτα, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος, τόσο λιγότερο θεωρείται ότι η χρηματοδοτική μίσθωση γίνεται σε ύδατα της ΕΕ, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ, σημειώνει η Επιτροπή.

Τα τρία κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή.