Προσφυγή για ακύρωση αντικειμενικών αξιών σε Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού

Να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Σωματείο «Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού», καθώς και 98 ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου.

Οι προσφεύγοντες κατέθεσαν αιτήσεις ακύρωσης της υπουργικής απόφασης με την οποία ανακαθορίστηκαν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της περιοχής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Πρόκειται για απόφαση (ΠΟΛ.1180/2017) του αναπληρωτή υπουργού και της υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία ανακαθορίστηκαν οι τιμές ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Με τη επίμαχη υπουργική απόφαση, υπήρξε συμμόρφωση σε απόφαση του ΣτΕ του έτους 2016 (υπ΄ αριθμ. 2334/2016) με την οποία ανακαθορίστηκε η τιμή ζώνης ανά τ.μ., ενώ ακυρώθηκε η προηγούμενη αντίστοιχη υπουργική απόφαση που είχε προσδιορίσει τη τιμή ζώνης των ακινήτων στον εν λόγω Δήμο.

Από την πλευρά τους, βεβαίως, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι:

  • Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη με την επίμαχη νομολογία του ΣτΕ.
  • Είναι αντισυνταγματική και παράνομη, καθώς παραβιάζει τα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος που προβλέπουν ότι η φορολογούμενη ύλη, όπως είναι η περιουσία, δεν επιτρέπεται να είναι πλασματική, αλλά πρέπει να είναι πραγματική, ενώ οι τιμές ζώνης στον εν λόγω Δήμο είναι απολύτως πλασματικές  και σημαντικά ανώτερες της πραγματικής αξίας των ακινήτων.
  • Από πουθενά «δεν προκύπτει ότι ο καθορισμός της τιμής ανά τ.μ. των ακινήτων του επίμαχου Δήμου έγινε μετά από εκτίμηση στοιχείων που να δικαιολογούν αυτήν, ώστε να προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης και να δύναται να ελεγχθεί αν εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982».