Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΟΛΘ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ΟΛΘ ΑΕ, το οποίο εκλέχτηκε χτες, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΘ, έχει ως εξής:

– Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Μακρής, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Ρούτος, αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος

– Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.

Η επιτροπή ελέγχου

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου, με τα παρακάτω μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

– Δημήτριο Ρούτο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

– Άγγελο Βλάχο, μη εκτελεστικό μέλος

– Κωνσταντίνο Καρούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.