Το ΣτΕ δικαίωσε εργαζομένους του ΟΑΣΘ που δεν έλαβαν την τετράμηνη προθεσμία

Το ΣτΕ δικαίωσε εργαζόμενους του ΟΑΣΘ που δεν έλαβαν την τετράμηνη προθεσμία! Mερική αναστολή από το Συμβούλιο της Επικρατείας της από 6.11.2017 απόφασης του υπουργού Υποδομών επειδή δεν δόθηκε στους εργαζόμενους του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΟΑΣΘ) οι οποίοι  ήταν συνεργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό, η  προβλεπόμενη προθεσμία των 4 μηνών για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Ισχύει μόνο για τα μέλη των Σωματείων που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ

Η αναστολή της επίμαχης  υπουργικής απόφασης  ισχύει μόνο για τα μέλη των Σωματείων που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και συγκεκριμένα για τα μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής» και του Σωματείου Υπεραστικών Γραμμών Νομού Θεσσαλονίκης.

Ζητούσαν να ακυρωθεί η από 6.11.2017 απόφαση του υπουργού Υποδομών, με την οποία προστέθηκε παράγραφος στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ δεν επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή στελέχη ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό. Παράλληλα, στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων προβλέπεται προθεσμία 4 μηνών προκειμένου να τακτοποιήσουν κάθε σχετική εκκρεμότητα.

Μερική αναστολή της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης

Το Τμήμα Αναστολών του  Δ΄  Τμήματος  του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο, Χρήστο Ράμμο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Όλγα Παπαδοπούλου με την υπ΄  αριθμ. 67/2018 απόφασή του  ανέστειλε μερικά την  προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση μόνο ως προς τα μέλη των Σωματείων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, καθώς δεν τους χορηγήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος των 4 μηνών για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους, μετά την νομοθετική μεταβολή που επήλθε.