Φάρμακα & Εμβόλια: Τι είναι η κίτρινη κάρτα; – Μια ενημέρωση που στερηθήκαμε

Τι είναι η κίτρινη κάρτα και πως μπορεί να σώσει ζωές – Γνωστοποίησε την εμπειρία σου με τη διαδικασία της φαρμακοεπαγρύπνησης – ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Στην πορεία της ζωής μας όλοι έχουμε πάρει κάποιο φάρμακο το οποίο μας προκάλεσε κάποια ήπιας η σοβαρής μορφής παρενέργεια.

Πόσοι από μας όμως καταθέσαμε αυτή την παρενέργεια σε κάποια από τις κίτρινες κάρτες του ΕΟΦ;

Τι είναι η Φαρμακοεπαγρύπνηση;

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η διαδικασία και η επιστήμη της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και της λήψης μέτρων για τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση της ωφέλειάς τους. Ο στόχος είναι η πρόληψη βλάβης των ασθενών μέσω της αναγνώρισης, εκτίμησης, κατανόησης, και μείωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.

Η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη φροντίδα των ασθενών. Μέσω αυτής αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι από τη χρήση ενός φαρμάκου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν βλάβες που μπορεί αυτό να προκαλέσει να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν. Όταν διακινούνται αποτελεσματικά, οι πληροφορίες που προκύπτουν επιτρέπουν την εκλογικευμένη και τεκμηριωμένη χρήση των φαρμάκων και έχουν τη δυναμική να αποτρέψουν πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το δικό της σχήμα φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicine Agency–EMA). Η υπηρεσία της φαρμακοεπαγρύπνησης αναπτύσσει και διατηρεί τράπεζα δεδομένων με όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφονται στην Ε.Ε. Το σύστημα ονομάζονται Eudravigilance.

Ο EMA απαιτεί από τους υπεύθυνους κυκλοφορίας των φαρμάκων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις αναφορές που λαμβάνουν. Ακολουθούνται ο κανονισμός EC Regulation Νο 726/2004 και οι οδηγίες EU Directive 2001/83/EC για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Μέσο για την αυθόρμητη αναφορά και γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων είναι η Κίτρινη Κάρτα. Η Κίτρινη Κάρτα υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμπλήρωση της είναι απλή και σύντομη, ενώ οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν είναι εμπιστευτικές και ο ΕΟΦ τις διαχειρίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο για την απεργία στα διαγνωστικά κέντρα

Τι είναι η Κίτρινη Κάρτα;

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (και των εμβολίων).

Οι Eπαγγελματίες Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές)  έχουν την υποχρέωση και οι Aσθενείς έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο (ή ένα εμβόλιο) μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Σε αύτη την περίπτωση επισημαίνεται ότι ο ΕΟΦ δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές παρά μόνο καταγράφει τα στοιχεία και τις επιπτώσεις των φαρμάκων που γνωστοποιούνται μετά από επικοινωνία υγειονομικών η ασθενών.

Οι ασθενείς ή οι εμβολιαζόμενοι συνιστάται να επικοινωνούν με το ιατρό τους προκειμένου να τον συμβουλεύονται για κάθε ανησυχία σχετικά με την υγεία τους αλλά και για την αναφορά σε αυτόν πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων ή εμβολίων. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες και απευθείας στον ΕΟΦ.

Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε στον ΕΟΦ πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης(φαρμάκου ή εμβολίου), είτε είστε επαγγελματίας υγείας, είτε ασθενής/εμβολιαζόμενος:

  • Αρχικά μπορείτε να συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ΕΔΩ
  • Επίσης μπορείτε να εκτυπώστε την Κίτρινη Κάρτα, να τη συμπληρώσετε και στη συνέχεια να την αποστείλατε με email στο [email protected] ή με fax στον ΕΟΦ (210 6549585) ΕΔΩ
  • Την Κίτρινη Κάρτα μπορείτε να τη βρείτε σε οποιοδήποτε φαρμακείο

Κίτρινη κάρτα και εμβόλιο

Η Κίτρινη Κάρτα συμβάλει στην ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) των φαρμάκων (και των εμβολίων).

Μη διστάζετε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σας είναι άγνωστες ή για τις οποίες έχετε αμφιβολίες για την συσχέτισή τους με το ύποπτο φάρμακο (ή το εμβόλιο). Ωστόσο οι πληροφορίες που αναφέρετε πρέπει να είναι όσο το δυνατό πλήρεις και ακριβείς.

Έχεις παρενέργειες από το εμβόλιο; Δεν είσαι μόνος! Δες τι πρέπει να κάνεις…

Ειδικά για τα εμβόλια είναι απαραίτητο να αναφέρεται το εμπορικό όνομα του εμβολίου που χορηγήθηκε, ο αριθμός παρτίδας και το εμβολιαστικό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός. Η ημερομηνία χορήγησης του εμβολίου, ο αριθμός της δόσης και στοιχεία του ιατρικού ιστορικού του εμβολιαζόμενου και τυχόν συγχορηγούμενων φαρμάκων είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση της αναφοράς.

Η επιτυχία του θεσμού της Κίτρινης Κάρτας στηρίζεται στην ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών/καταναλωτών, στη θέληση και τον ζήλο τους να γνωστοποιούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Kάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική!

Κριτήρια Σοβαρότητας Ανεπιθύμητης Ενέργειας

  • Θάνατος
  • Άμεσα απειλητική για τη ζωή ΑΕ
  • Πρόκληση ή παράταση νοσηλείας
  • Πρόκληση εμμένουσας ή σημαντικής αναπηρίας ή ανικανότητας
  • Συγγενής Ανωμαλία / βλάβη κατά τον τοκετό
  • Σημαντικό ιατρικό συμβάν

Γιατί πρέπει να συμπληρώνουμε την Κίτρινη Κάρτα;

Για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (και των εμβολίων) ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή τους οι αναφορές ΑΕ αξιολογούνται από επαγγελματίες υγείας, εισάγονται στην εθνική βάση ΑΕ και προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance),  και μέσω αυτής στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC) για περαιτέρω αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένο κανένα προσωπικό δεδομένο.

Κατ' οίκον εμβολιασμοί: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson (vid)

Πως διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα κάθε αναφοράς με Κίτρινη Κάρτα;

Κατά την παραλαβή τους όλες οι αναφορές ΑΕ καθίστανται ανώνυμες τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή/καταναλωτή. Ακολούθως αξιολογούνται και εισάγονται στη τοπική βάση φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance), όπως και στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC) για περαιτέρω αξιολόγηση.

Γιατί χρειαζόμαστε τη συμβουλή ειδικού για τη χρήση φαρμάκων;

Τα φάρμακα που για να τα προμηθευτούμε χρειάζεται οπωσδήποτε συνταγή γιατρού, περιέχουν τα κατάλληλα συστατικά (δραστική ουσία) για την αντιμετώπιση/θεραπεία της κάθε πάθησης. Είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε στον γιατρό για να μας εξετάσει και να μας “γράψει” τη συνταγή για το κατάλληλο φάρμακο για την πάθησή μας, αλλά και να μας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη λήψη του. Επίσης, ο γιατρός θα μας συμβουλεύσει και σε περίπτωση που έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες από ένα φάρμακο. Για τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), ο φαρμακοποιός μπορεί να μας βοηθήσει να επιλέξουμε το καταλληλότερο για την περίπτωσή μας. Προσοχή, ακόμα και τα φάρμακα που δεν χρειάζονται συνταγή πρέπει να λαμβάνονται με τον σωστό τρόπο (που θα συστήσει ο φαρμακοποιός) γιατί και αυτά τα φάρμακα μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Γιατί είναι επικίνδυνο να παίρνουμε φάρμακα που μας προτείνουν φίλοι ή συγγενείς;

Μόνο ο γιατρός μπορεί να μας συστήσει να πάρουμε ένα φάρμακο ή ο φαρμακοποιός για τα φάρμακα που δεν χρειάζονται συνταγή. Ο μη ειδικός (π.χ. φίλος ή συγγενής) μπορεί να γνωρίζει τη δράση ενός φαρμάκου από την προσωπική του εμπειρία (γιατί το έχει πάρει ο ίδιος για συγκεκριμένο λόγο), αλλά δεν γνωρίζει τις ειδικές μας ανάγκες, τις τυχόν αλληλεπιδράσεις του φαρμάκου που μας προτείνει με κάποιο άλλο φάρμακο που ήδη λαμβάνουμε, ή ακόμα τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές του. Κάθε φάρμακο προορίζεται να μας ανακουφίσει ή να θεραπεύσει ορισμένη πάθηση, όμως υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες διαφόρων ειδών: π.χ. αλλεργικές αντιδράσεις, αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ φαρμάκων ή μεταξύ φαρμάκων και τροφίμων. Σε αυτά τα ζητήματα τις απαντήσεις τις έχει μόνο ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός μας, και σε αυτόν πρέπει να απευθυνόμαστε.

Γιατί δεν πρέπει να αγοράζουμε φάρμακα από το Διαδίκτυο;

Είναι αδύνατον να βεβαιωθούμε για την προέλευση ενός φαρμάκου που προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα προϊόντα αυτά είναι τα εγκεκριμένα φάρμακα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ή εάν είναι παραποιημένα και επικίνδυνα. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερα από 50% των φαρμάκων που αγοράζονται από το Διαδίκτυο και ιστοσελίδες που κρύβουν την πραγματική τους διεύθυνση είναι παραποιημένα.

Γιατί τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα;

Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα φάρμακα και λόγω της μικρότερης μάζας του σώματός τους (αυτό επηρεάζει τις δοσολογίες). Επίσης, δεδομένου ότι δεν έχουν «εκτεθεί» σε πολλές ουσίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για εμφάνιση αλλεργιών. Ο παιδίατρος είναι εκείνος που θα μας καθοδηγήσει για να δώσουμε οποιοδήποτε φάρμακο στα παιδιά. Οι ηλικιωμένοι συχνά παίρνουν διαφόρων ειδών σκευάσματα για τις διαφορετικές παθήσεις που παρουσιάζονται με την ηλικία. Έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Επιπλέον, με την ηλικία αλλάζει ο τρόπος απορρόφησης των φαρμάκων (επομένως αλλάζουν οι ενδεδειγμένες δοσολογίες), ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν σοβαρές παθήσεις που είναι πιο συχνές σε μεγάλη ηλικία (διαβήτης, καρδιαγγειακά, μυοσκελετικά προβλήματα κ.ά.).

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πώλησης παράνομων φαρμάκων

Γιατί η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών είναι επικίνδυνη;

Η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί σε αντοχή των μικροβίων, δηλαδή τα μικρόβια γίνονται πιο ισχυρά, με αποτέλεσμα τα αντιβιοτικά να μην είναι πια δραστικά. Έτσι, πολλές από τις λοιμώξεις που μέχρι σήμερα θεραπεύονταν χάρη στα αντιβιοτικά, δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν. Απαιτείται διαρκής έρευνα για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων αντιβιοτικών.

Γιατί τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χρειάζονται οπωσδήποτε συνταγή γιατρού;

Γιατί ο γιατρός γνωρίζει ποιο είναι το κατάλληλο φάρμακο για την ασθένειά μας, σε ποια δοσολογία πρέπει να το παίρνουμε ανάλογα με την ηλικία μας, τυχόν άλλες παθήσεις, αλλεργίες ή φάρμακα που μπορεί να παίρνουμε. Τα φάρμακα δεν είναι ασφαλή, αν λαμβάνονται με λάθος τρόπο ή σε λάθος δόση.

Δείτε επίσης: Ρεπορτάζ politic: Θεσσαλονίκη – Δείτε ορισμένα από τα Φαρμακεία που μπορείτε να κάνετε rapid test

Ακολουθήστε το politic.gr Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Politic.gr