Θέρμη: Εγκρίθηκε η μελέτη “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων της περιοχής επέκτασης Θέρμης”

Η μελέτη “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων της περιοχής επέκτασης Θέρμης” εντάσσεται στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ήταν αυτός που υπέγραψε την απόφαση, στις 9 Ιουλίου. Πρόκειται για την ένταξη της χρηματοδότησης μελέτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης στον άξονα “Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια” του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” με ποσό χρηματοδότησης ύψους 620.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 763.843,50 ευρώ (143.843,50 ίδιοι πόροι).

Η εγκεκριμένη πράξη – ένταξη αφορά τη χρηματοδότηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του έργου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής επέκτασης Θέρμης. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό η εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης του εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς και συνοδές μελέτες-φάκελοι (Υδρολογική, Τοπογραφική και Στατική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες-Έρευνες, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φακέλος Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. και Τευχών Δημοπράτησης του έργου).

Η ΔΕΥΑΘ παρουσιάζει τους βασικούς λόγους για την χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”:

  1. Η περιοχή επέκτασης Θέρμης, αποτελεί οικιστική περιοχή, ενταγμένη στο Σχέδιο Πόλεως, με σημαντική τάση ανοικοδόμησης. Ωστόσο, στο σύνολο σχεδόν της περιοχής, απουσιάζουν έργα δικτύων ομβρίων υδάτων.
  2. Παρατηρούνται κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή επέκτασης, από τα οποία κινδυνεύουν οι περιουσίες των κατοίκων, οι κοινόχρηστες υποδομές καθώς και ακόμα ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση έντονων φαινομένων. Κατόπιν βροχοπτώσεων, παρατηρούνται λιμνάζοντα ύδατα και παραμένοντα φερτά (αμμώδη κυρίως) υλικά επί του οδοστρώματος. Οι περισσότερες οδοί στην περιοχή έχουν ασφαλτοστρωθεί, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη απορροή των ομβρίων υδάτων.
  3. Στα ανωτέρω, συνηγορεί, ως προς την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής των τελευταίων ετών, λόγω της οποίας παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα βροχοπτώσεις μεγάλων εντάσεων, που συνοδεύονται από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
  4. Ο δήμος Θέρμης έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες προστασίας και αναβάθμισης των αποδεκτών των ομβρίων υδάτων (ρέματα).

Η μεγάλη ανοικοδόμηση της περιοχής τα τελευταία χρόνια έχει ωφελήσει σημαντικά τους κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σημαντικά το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Ο δήμαρχος της Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε: “Μετά τα τρία έργα ύδρευσης που υλοποιεί η ΔΕΥΑΘ και το έργο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, δρομολογείται και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή επέκτασης Θέρμης. Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα έργα υποδομής του δήμου καθώς η συγκεκριμένη περιοχή ανοικοδομείται με ταχείς ρυθμούς. Για το λόγο αυτό η διοίκηση του δήμου, δια της ΔΕΥΑΘ, έθεσε στις πρώτες προτεραιότητές της τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του έργου, προετοίμασε με ταχύτητα και πληρότητα τον σχετικό φάκελο και τον υπέβαλλε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’. Η έγκριση της πρότασής μας δείχνει τη σοβαρή δουλειά που έγινε από τις υπηρεσίες μας και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Μετά την έγκριση της έντασης στο ‘Αντώνης Τρίτσης’ θα τρέξουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα όλες τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών στον μικρότερο δυνατό χρόνο”.

Δείτε επίσης: Δήμος Ν. Προποντίδας: Με SMS τα παράπονα στο Δήμαρχο – Νέο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων “Novoville”