φωτ. αρχείου

Αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας

Καμία μεταβολή στην αξία τους δεν θα υποστούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 και τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο δίμηνο εκατομμύρια οδηγοί.

Παρά τις εξαγγελίες για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και φέτος δεν θα υπάρξει καμία ελάφρυνση.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν καταβάλει το ποσό θα υποχρεωθεί να πληρώσει διπλάσιο ποσό των αναλογούντων τελών.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας που τους αναλογούν προβλέπεται επιτόπια αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.

Αναλυτικά ο πίνακας με το ποσό των τελών κυκλοφορίας: