Απάντηση του Υ.Π.ΕΝ. στο αίτημα αποζημίωσης της Ελληνικός Χρυσός

Απάντηση στο αίτημα της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός για καταβολή αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις καθυστερήσεις στις Σκουριές δίνει σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε εξώδικο αίτημα αποζημίωσης ύψους 750.000 ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο για τις καθυστερήσεις έκδοσης των αδειών στις Σκουριές.

Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, δήλωσε:

«Το εξώδικο αποτελεί μια προσπάθεια καλή τη πίστει να λυθεί το ζήτημα με το ελληνικό δημόσιο καθώς σχετίζεται με κόστη που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών στα μεταλλεία.

Η Eldorado έχει ενεργήσει πάντοτε με τρόπο που συνάδει με την θέλησή της να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για υπεύθυνη ανάπτυξη των Σκουριών. Ελπίζουμε ότι το ζήτημα μπορεί να λυθεί με φιλικό τρόπο, χωρίς να ακολουθήσουμε την οδό της διαιτησίας».

Το Υπουργείο επισημαίνει στην ανακοίνωση του ότι προϋπόθεση για την έναρξη της επένδυσης είναι η προσκόμιση εγγυήσεων για την υλοποίηση της υποχρέωσης παραγωγής καθαρών μετάλλων.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείο αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» σχετικά με την κατάθεση αιτήματος αποζημίωσης ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αδειοδότησης του Μεταλλείου των Σκουριών, επισημαίνουμε την πάγια θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ότι η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας είναι, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μια ενιαία επένδυση.

Ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων αυτής, είναι η προσκόμιση, εκ μέρους της Εταιρείας, των απαραίτητων εγγυήσεων για την υλοποίηση της υποχρέωσης παραγωγής καθαρών μετάλλων.  Στο πλαίσιο της θέσης αυτής, εξετάζεται από τη Διοίκηση και το κατατεθέν αίτημα της εταιρείας.