ΑΕΙ: Δημιουργούνται προγράμματα σπουδών που θα ολοκληρώνονται στα τρία χρόνια

Πρόκειται για Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα Α.Ε.Ι. προβλέπει τη δημιουργία Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας στα οποία η φοίτηση θα ολοκληρώνεται στα τρία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας θα μπορούν να οργανώνουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προσανατολισμού εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με κύριο στόχο την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών με επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αυτά τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια επτά ακαδημαϊκών εξαμήνων με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 210 πιστωτικές μονάδες. Οι φοιτητές θα υποχρεούνται να κάνουν πρακτική άσκηση η οποία θα διαρκεί έξι μήνες.

Παράλληλα θα εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακού σχεδίου με στόχο την καλύτερη οργάνωση αλλά και την καλύτερη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της κάθε Σχολής και των τμημάτων.

Το σχέδιο αναμένεται να αλλάζει κάθε χρόνο και θα συντάσσεται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής έπειτα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων και θα πηγαίνει για έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. μέχρι το τέλος του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Δείτε επίσης: Γ. Οικονόμου: Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια