ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.276 θέσεις στο Δημόσιο

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη 3ΓΒ/2023. Η προκήρυξη αυτή αφορά συνολικά 4.276 θέσεις προσωπικού, είτε μόνιμου είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στον τομέα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο.

propoli

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση.

Α. Για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου:

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromeskai-eispraxeis/e-paravolo)

Β. Για τη συμπλήρωση της αίτησης:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία συμπλήρωσης και οριστικοποίησης, συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλευθούν το από 18/12/2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το από 19/12/2023 sms,που απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ και ειδικότερα:

  1. Να έχουν ήδη επεξεργαστεί τη σειρά προτίμησης των κωδικών των θέσεων που επιθυμούν να δηλώσουν, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις αναζητούν στην προκήρυξη καθώς θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση.
  2. Να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης για την καταχώριση προσόντων και δικαιολογητικών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΑΣΕΠ.

Τέλος, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Νοέμβριο 2023 και 2022).

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Δείτε επίσης: Τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 40χρονου επισμηναγού στην Καλαμάτα

Loading