Χανιά: Μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών η προβολή του πολιτισμού

Προχωρά ο Δήμος Χανίων εντάσσοντας την ενιαία προβολή και διαχείριση πολιτιστικών χώρων και δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας, «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Κρήτης»

Η διαδικασία για τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο, πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των ενδιαφερομένων η οικονομική επιτροπή του δήμου με ομόφωνη απόφαση της αναθέτει το έργο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας Κρήτης – Ινστιτούτο Πληροφορικής.

propoli

Η ενιαία προβολή θα επιτευχθεί μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την κοινή προβολή και διαχείριση των χώρων και των δράσεων πολιτισμού του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης του έργου που έχει στην διάθεση του το ΑΠΕ -ΜΠΕ μέσω του συγκεκριμένου έργου και με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών θα επιτευχθεί:

Η ενιαία προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η υποβολή αιτημάτων για χρήση των χώρων πολιτισμού και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων (π.χ. παραδοσιακά επαγγέλματα) μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος.

Η προβολή του περιεχομένου του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος πολιτισμού σε ειδικές οθόνες σε επιλεγμένα σημεία της πόλης προς ενημέρωση του κοινού (κατοίκους -επισκέπτες) για τα τρέχοντα πολιτιστικά δρώμενα (ψηφιακή σήμανση -digital signage).

Η προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων με ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω Διαδικτύου (Live Streaming) και διαδικτυακή αρχειοθέτηση τους για μελλοντική παρακολούθηση.

Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Δημοτικής Πινακοθήκης της πόλης  μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ψηφιακή προβολή μόνιμη συλλογής σε οθόνες, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια).

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε 14 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού υλοποίησης και το έργο θα παραδοθεί σε τρεις φάσεις.

Η προκήρυξη του έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2019 και αφού μέσω δημόσιας διαβούλευσης εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης του.

Loading