Δήμος Ανατολικής Αττικής: Προσλήψεις για την αντιπυρική περίοδο

Προσλήψεις προκηρύσσει ο δήμος Κρωπιάς για την κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2022

Πρόκειται για προσλήψεις εννέα ατόμων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη θέση είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας – 7 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail : [email protected], ή με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780-755 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Ιουλίου 2022.

Δείτε επίσης: Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη με την 2022 Δ’ ΕΣΣΟ

Loading

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com