Δήμος Ηρακλείου: Αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα σε άτομα με αναπηρία

Το πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία εφαρμόζει πιλοτικά το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

Η πιλοτική αυτή διαδικασία αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για προνοιακές παροχές σε χρήμα και διαμένουν μόνιμα στα όρια της Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις, απαλλασσόμενος, μάλιστα,  από το παράβολο των 46 ευρώ για την εξέταση.

Αυτή η μέριμνα σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις ψηφιακές διασταυρώσεις απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία για τα άτομα με αναπηρία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος :

  1. Σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής, ανάμεσά τους και αυτό του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
  2. Στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα

Σκοπός του νέου νόμου είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών με απόλυτη διαφάνεια και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Κράτους.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στεγάζεται στον 1ο όροφο του δημαρχείου επί της οδού Στ. Καραγιώργη 2 και στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και έναν Διοικητικό υπάλληλο. Λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8:00 – 16:00. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000265-272.