ΕΕ: Θετική αξιολόγηση και έγκριση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ύψους 30,5 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ και το ενέκρινε, όπως έγινε γνωστό και επίσημα.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση επιχορηγήσεων 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και 12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) την περίοδο 2021-2026», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπληρώνει ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση πρόκειται να υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που αναλύονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και θα βοηθήσει τη χώρα να βγει ενισχυμένη  μετά την πανδημία covid19.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για διάθεση 17,8 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ με μορφή δανείων προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του RRF.

Το Συμβούλιο θα έχει κατά βάση προθεσμία ενός μήνα για την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

Η σχετική έγκριση του σχεδίου από την πλευρά του Συμβουλίου θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισ. ευρώ προς τη χώρα μας, ενώ το συγκεκριμένο ποσό αντιπροσωπεύει το 13 % του συνολικού ποσού που θα δοθεί στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που υπαγορεύονται στον κανονισμό RRF.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που καθορίζονται στο σχέδιο της Ελλάδας, αναφορικά με το  αν υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και το  αν συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως και το αν ενισχύεται η αναπτυξιακή δυναμική, η οικονομική και κοινωνική ελαστικότητα και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Την ίδια στιγμή,  η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το 38% των συνολικών χρηματοδοτήσεων αφορά σε μέτρα υποστηρικτικά για τους κλιματικούς στόχους.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, με ενίσχυση του καθεστώτος στήριξης για παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπρόσθετα, το σχέδιο στηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις, αλλά και την ανάπτυξη σχεδίων τοπικών αστικών περιοχών με βαρύτητα στην τόνωση της ανθεκτικότητας του κλίματος σε αστικές περιοχές.

Σε άλλα μέτρα περιλαμβάνονται η υποστήριξη για ένα εθνικό πρόγραμμα αναδάσωσης και μια ολοκληρωμένη στρατηγική για ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, όπως και της διαχείρισης καταστροφών που καλύπτουν, τις επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά έργα.

Παράλληλα, η αξιολόγηση της Επιτροπής προχωρά σε διαπίστωση ότι αφιερώνεται το 23% του συνολικού κονδυλίου για τη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, κάτι που υπερβαίνει το ελάχιστο 20% που είναι απαιτούμενο από τον κανονισμό RRF.

Ακόμα, στα μέτρα για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως 5G και fiber δίκτυα, αλλά και μέτρα για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης και επενδύσεων, όπως και μεταρρυθμίσεις για υποστήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το εν λόγω σχέδιο περιέχει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε κάθε επίπεδο, αποτελώντας μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Ενίσχυση οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το σχέδιο της Ελλάδας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο ή μεγάλο μέρος των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αναλύονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, που απηύθυνε το Συμβούλιο στην Ελλάδα, εντός πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 και το 2020.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μέτρα που συνεισφέρουν  στην οικονομική ανάπτυξη και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

Το σχέδιο προβλέπει υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος δημόσιας υγείας που θα ενισχύει την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη και θα στηρίζει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να καταστήσει την οικονομία πιο ανοικτή, βελτιώνοντας τη δημόσια διοίκηση και καθιστώντας το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό.

Ταυτόχρονα με τη μεγάλη αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, το σχέδιο εκμεταλλεύεται πλήρως τα δάνεια του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για παροχή χρηματοδότησης σε εταιρείες και για την αύξηση του επιπέδου των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το σχέδιο στηρίζεται στις βασικές τρέχουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για βελτίωση στην ευρύτερη λειτουργίας της οικονομίας, που παρακολουθούνται προς το παρόν στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης εποπτείας, και συμπληρώνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Εν ολίγοις, συνιστά μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας μας, η οποία στέκεται αρωγός κατάλληλα και στους έξι πυλώνες του κανονισμού RRF.

Στήριξη εμβληματικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών έργων

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ελληνικό σχέδιο προτείνει έργα και στους 7 εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς.

O λόγος για ειδικά επενδυτικά έργα που αφορούν θέματα κοινά σε όλα τα κράτη-μέλη, σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. ενώ θεωρούνται απαραίτητοι για τη διπλή μετάβαση.

Για παράδειγμα, η χώρα μας πρότεινε τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, συνδυαστικά με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων όπως και επανειδίκευσης που καλύπτουν το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Τα συγκεκριμένα μέτρα αποβλέπουν στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας, σχετικών με την αγορά εργασίας, περιλαμβανομένων και των δεξιοτήτων που συσχετίζονται με πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Δείτε επίσης: Υπόθεση Γλυκά Νερά: Κοντά στην εξιχνίαση η ΕΛ.ΑΣ – Εν αναμονή ραγδαίων εξελίξεων

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading