ΕΚΤ: Τι προβλέπει για την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια

Ποιο είναι το δυσμενές σενάριο για την ανεργία.

Στο 1,5% θα φτάσει φέτος η ανάπτυξη της χώρας μας έναντι 0,5% στην ΕΕ κατά μέσο όρο, το 2024 θα ανέρχεται στο 3% έναντι 1,9% στην ΕΕ και το 2025 στο 2,8% όπως δείχνει το βασικό σενάριο που θα λάβει υπ’ όψιν η ΕΚΤ και η ΕΒΑ (European Banking Authority) στα τεστ προσομοίωσης των τραπεζών σε ακραίες συνθήκες (stress tests) που θα πραγματοποιήσουν, από κοινού φέτος, σε 99 πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης.

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 1,9% και μείωσή του κατά 4,5% το 2024, ενώ το 2025 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Η ανεργία φέτος αναμένεται να φτάσει στο 11,5%, το 2024 να μειωθεί στο 10,4% και το 2025 στο 9,4%. Το αρνητικό σενάριο βέβαια προβλέπει ότι φέτος θα είναι στο 12,7%, το 2024 στο 16,1% και το 2025 στο 17,3%.

Για τις τιμές των ακινήτων το βασικό σενάριο προβλέπει για φέτος αύξηση τους κατά 4,7% έναντι αυξήσεως 1,5% στην ΕΕ, 3,4% το 2024 (1,6% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) και 3% το 2025 (έναντι 2% κατά μέσο όρο στην ΕΕ). Το δυσμενές σενάριο προβλέπει για φέτος μείωσή τους κατά 2,1%, -7% το 2024 και αύξηση τους κατά 2,9% το 2025.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, το κύριο σενάριο λέει ότι φέτος θα είναι στο 5,8% και το 2024 στο 3,6% ενώ σε δύο χρόνια στο 2,5%. Με βάση το δυσμενές σενάριο ο πληθωρισμός παραμένει φέτος στο 8,3% και διαμορφώνεται στο 4,6% το 2024 και το 3,2% το 2025.

Σχετικά με τη διαδικασία των stress tests ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ ο ESM ανακοίνωσε ότι οι αρχές της ΕΚΤ θα εξετάσουν 57 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες καλύπτουν το 75% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής στο πλαίσιο του τεστ ακραίων καταστάσεων 2023 σε όλη την ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Παράλληλα, η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει το δικό της τεστ ακραίων καταστάσεων για άλλες 42 μεσαίες τράπεζες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα των προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υπό την EBA λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Το τεστ ακραίων καταστάσεων θα το διαμορφώσει η ΕΒΑ με τη συνδρομή της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών, οι οποίες θα το πραγματοποιήσουν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και τα πρότυπα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ, καθώς και τα σενάρια που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

Δείτε επίσης: Κίνα: Η επαρχία Σετσουάν προσβλέπει σε ανάπτυξη του ΑΕΠ της κατά περίπου 6% το 2023

Loading