Έρχεται «μαχαίρι» σε μισθούς και άδειες δικαστών που αργούν να εκδώσουν αποφάσεις

Οι συγκεκριμένες διατάξεις θα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου

Αντιμέτωποι με συνέπειες θα τίθενται από εδώ και πέρα οι δικαστές οι οποίοι αργούν υπερβολικά να εκδώσουν αποφάσεις σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Ο νέος Κώδικας συζητείται και σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Οι δύο διατάξεις προβλέπουν περικοπή μισθού και κόψιμο άδειας που θα επιβάλλονται απευθείας από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου που υπηρετεί ο δικαστής.

Οι διατάξεις για «κόψιμο» μισθού και άδειας στους δικαστές

Η πρώτη διάταξη για την περικοπή μισθού αναφέρει στο άρθρο 50 παρ. 3:

«Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο δικαστικός λειτουργός από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως μη παροχή υπηρεσίας νοείται και η, κατά την κρίση των οργάνων, που αναφέρονται στην παρ. 4, κατ’ επανάληψη αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων αποφάσεων και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς και η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων του δικαστηρίου ή η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση υπηρεσίας που του ανατέθηκε αρμοδίως».

Η δεύτερη διάταξη για το κόψιμο της άδειας αναφέρει στο άρθρο 52 παρ. 12:

«Δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση κανονικής αδείας, εφόσον, κατά την κρίση του οικείου προϊσταμένου, υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων ή βουλευμάτων σε επείγουσες υποθέσεις, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι υγείας».

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να εξαφανιστούν οι δυσλειτουργίες του συστήματος οι οποίες καθυστερούν την απονομή Δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της.

Επιπλέον, εισάγονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων και ρυθμίσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναμορφώνεται το σύστημα διενέργειας των επιθεωρήσεων των δικαστών.

Δείτε επίσης: Τρόμος στο Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα μπροστά στη Βουλή – Συνελήφθη από τα ΕΚΑΜ