Έρευνα MRB: Όπλο στην κρίση η έγκυρη πληροφόρηση

H αναγκαιότητα της online παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσόμενων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καταγράφεται σε πανελλαδική έρευνα της MRB για την υπηρεσία ΤΣΕΚ της Τειρεσίας ΑΕ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 516 επιχειρήσεις, οι οποίες υπερτόνισαν την έντονη ανησυχία τους για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και των προμηθευτών τους.

Επιπροσθέτως, δήλωσαν ότι έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ για μια υπηρεσία που θα τους προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση με ασφάλεια και ευκολία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο και χωρίς μεγάλο κόστος.

Τα ευρήματα της έρευνας

α) 59%  των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι υπηρεσίες οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών είναι χρήσιμες για την ασφάλεια επιχειρηματικών συναλλαγών, για το χτίσιμο της  εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργατών και τη διεύρυνση του πελατολογίου (ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων).

β) Πάνω από το 68% των εταιρειών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους συναλλαγών.

γ) Τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων επιλέγουν μια από τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών είναι η εγκυρότητα και πληρότητα των δεδομένων, η online πρόσβαση, η ευκολία χρήσης και η προσωπική εξυπηρέτηση.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας, επικυρώνουν την καθοριστική σημασία της έγκυρης επιχειρηματικής πληροφόρησης για την πρόληψη του πιστωτικού κινδύνου και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ