Οι τέσσερις φορο-εκκρεμμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 2022

Προθεσμία 45 ημερών έχουν οι φορολογούμενοι με ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία για να κλείσουν τις εκκρεμότητες υποβάλλοντας αρχική ή τροποιητική φορολογική δήλωση και να αποφύγουν την επιβολή πρόσθετων φόρων.

Πρόκειται για φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά εντός του 2021 μισθούς, συντάξεις, επιδόματα προηγούμενων ετών, όσους έλαβαν χρηματικές δωρεές για κάλυψη του «πόθεν έσχες», τους κληρονόμους φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021 καθώς και εκείνους που μετέφεραν στο εξωτερικό τη φορολογική τους κατοικία

Αναλυτικότερα, έως τις 31 Δεκεμβρίου οι κατηγορίες φορολογούμενων που πρέπει να κλείσουν τις υποθέσεις τους με την εφορία είναι οι ακόλουθες:

Μισθωτοί-συνταξιούχοι. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ οι οποίοι με βάση την ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ειδικότερα ο κάθε υπόχρεος θα πρέπει να μπει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και να επιλέξει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα οι υποθέσεις που θα πρέπει να κλείσουν το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 είναι οι εξής:

1. Αναδρομικά αποδοχών – συντάξεων. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.

2. Κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2022.

3. Κληρονόμοι. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

4. Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε επίσης: “Καλάθι του νοικοκυριού”: Νέα σήμανση και αλλαγές στη λίστα από 1η Δεκεμβρίου 2022