Πρωτομαγιά 2024: Ποιοι δουλεύουν

Η Πρωτομαγιά 2024 μεταφέρθηκε για την Τρίτη 7 Μαΐου καθώς πέφτει Μεγάλη Τετάρτη – Ποιοι δουλεύουν και τι δικαιούνται

Τα μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες θα είναι ανοιχτά την Μεγάλη Τετάρτη αλλά θα είναι κλειστά την Τρίτη 7 Μαΐου.

propoli

Για τους περισσότερους η Πρωτομαγιά είναι αργία και όσοι δουλέψουν εκείνη την ημέρα πληρώνονται το ημερομίσθιό τους συν 75% ενώ δικαιούνται και ρεπό.

Ποιοι δουλεύουν την Πρωτομαγιά

Βάσει του Ν. 4468/2017, ο καθορισμός της Πρωτομαγιάς ως υποχρεωτικής αργίας υπαγορεύει πως την 1η Μαΐου απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.

Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες είναι αυτές της εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κλπ).

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα στις επιχειρήσεις που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται εκ νέου ότι

α) δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας και
β) σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Loading