ΤΙΤΑΝ: Διπλή διάκριση για τον Όμιλο στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021”

Βραβεύτηκε εις διπλούν ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στα “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021“.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Όμιλος για τις πρωτοβουλίες που πήρε και αποδείχτηκαν επιτυχημένες:

propoli

Διπλή διάκριση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021

Οι νέοι και φιλόδοξοι στόχοι ESG για το 2025 και μετά βραβεύτηκαν στην κατηγορία Bravo Governance ενώ η ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού κήπου στο εργοστάσιο Ευκαρπίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ βραβεύτηκε στην κατηγορία Bravo in Action

Διπλή διάκριση έλαβε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021, στην κατηγορία Bravo Governance για τους νέους και φιλόδοξους στόχους ESG για το 2025 και μετά, καθώς και στην κατηγορία Bravo in Action για την ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των προσπαθειών του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη, ένας στρατηγικός στόχος στον οποίο ο ΤΙΤΑΝ διατηρεί αμείωτη την προσήλωσή του.

Το 2020, ο ΤΙΤΑΝ αξιολόγησε εκ νέου τα θέματα ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας και τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου και έθεσε νέους στόχους ESG για το 2025 και μετά. Ο Όμιλος ανακοίνωσε 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής ενώ ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030:

  1. Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός.
  2. Υγιές & ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, καλλιεργώντας κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους.
  3. Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.
  4. Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

Η θέσπιση νέου στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η επαλήθευση των στόχων από το SBTi (Science Based Targets initiative), η επίτευξη υψηλών επιδόσεων όσον αφορά στις αέριες εκπομπές, καθώς και η εκπόνηση-υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης βιοποικιλότητας είναι μόνο μέρος των στόχων που όμως συνδέονται άμεσα και με την δεύτερη πρωτοβουλία που ανέλαβε το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, σε μία δημιουργική συνεργασία με το ΑΠΘ για την ίδρυση του πρώτου φαινολογικού κήπου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και διακρίθηκε στην Bravo Sustainability Week.

Σε έκταση 2500 τ.μ. που παραχωρήθηκε εντός του εργοστασίου, φυτεύτηκαν δένδρα και θάμνοι, από 20 διαφορετικά είδη. Για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, από τον κήπο θα συλλέγονται και θα καταγράφονται με συστηματικό τρόπο βιολογικά δεδομένα, τα οποία θα συνεισφέρουν στη γνώση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ανάσχεσή της. Πέρα από τα σημαντικά οφέλη του προγράμματος σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η καλή αυτή πρακτική αναδεικνύει και τα κοινωνικά οφέλη, όπως η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση του αστικού πρασίνου και οι δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για παιδιά και εφήβους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως και άλλες που αναλαμβάνει ο ΤΙΤΑΝ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, συνέβαλαν στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, που διοργανώθηκε από το Qualitynet Foundation. Διακρίθηκαν μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και με ένα σύνολο 14.380 Ενεργών  Πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο“.

Δείτε επίσης: Δήμος Θέρμης: Λαμπρότητα στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών (pics)

Loading