Τσέπωσαν 2.000.000 ευρώ της Κοινωνίας της Πληροφορίας!

Τσέπωσαν 2.000.000 ευρώ της Κοινωνίας της Πληροφορίας!

Του Γιάννη Συμεωνίδη

propoli

Σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ -1.806.796,42 ευρώ για την ακρίβεια- ζημιώθηκαν το ελληνικό Δημόσιο και η ΕΕ από την παράνομη εκταμίευση του συγκεκριμένου ποσού από τρεις Έλληνες επιτήδειους, που βρίσκονται πίσω από τρεις προμηθεύτριες εταιρείες με εικονική έδρα στο Λονδίνο και οι οποίες έστησαν την απάτη για να λάβουν τη μερίδα του λέοντος από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (digi-lodge, digi-retail, digi-content).

Οι εικονικές οικονομικές συναλλαγές έγιναν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Ηροδότου στο Κολωνάκι.

Πώς έκρυβαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό του ΣΔΟΕ στον οικονομικό εισαγγελέα που έχει στη διάθεσή του το Politik, πρέπει να κληθούν οι εμπλεκόμενοι με την ιδιότητα των υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων – απάτη/ απάτη κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρέθηκαν συναλλαγές τριών βρετανικών οντοτήτων με την επωνυμία MEZZA GROUP (UK) LIMITED, MY HOSTING RULES LIMITED και V CONCEPTION LIMITED με πολυάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις, βάσει καταγγελίας από το 2013 της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Αποκαλύφθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι τους, οι οποίοι είναι πραγματικοί δικαιούχοι πλήθους εταιρειών P.O. BOXES σε Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία.

Σκοπός της σύστασης των εταιρειών αυτών ήταν να αποκρυβεί το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των υπό έλεγχο εταιρειών δημιουργώντας ένα πολύπλοκο ιδιοκτησιακό δίκτυο με εναλλαγή διευθυντών, γραμματέων και μετόχων, καθώς και να δημιουργηθεί και μια σειρά τιμολογήσεων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών χωρών οι οποίες θα προσέδιδαν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές, αφού οι Αρχές κάθε κράτους θα είχαν μερική εικόνα των τιμολογήσεων αυτών κι ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την πραγματική εικόνα των συναλλαγών.

Η ροή των τιμολογήσεων

Διαπιστώνεται η ακόλουθη ροή τιμολογήσεων:

τιμολογήσεις υπηρεσιών από εταιρεία συμφερόντων των εμπλεκόμενων στις ΗΠΑ σε ιδίων συμφερόντων τους εταιρείες στην Κύπρο, οι οποίες εν συνεχεία τιμολογούν τις ελεγχόμενες εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες ιδιοκτησιακά ανήκουν κατά περίπτωση σε εταιρείες δικών τους συμφερόντων στις ΗΠΑ!

Οι ελεγχόμενες βρετανικές εταιρείες τελικώς τιμολογούν υπηρεσίες πληροφορικής σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σκοπός της ίδρυσης των ελεγχόμενων εταιρειών ήταν οι αναλήψεις έργων πληροφορικής ως προμηθεύτριες εταιρείες ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες υπέβαλαν αιτήματα επιχορήγησης σε επιδοτούμενες δράσεις που προκήρυσσε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Οι ελεγχόμενοι δημιουργούσαν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης για χρηματικά ποσά που εμφανίζονται να κατατίθενται σε λογαριασμούς των βρετανικών εταιρειών στην Τράπεζα Πειραιώς για λογαριασμό των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων.

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούσαν εξόφληση της αντίστοιχης δαπάνης, αλλά ουσιαστικώς μεθόδευση υποτιθέμενης εξόφλησης των αντίστοιχων τιμολογίων, προκειμένου αυτά να συνυποβληθούν στο φάκελο του αιτήματος επιχορήγησης.

Συντάσσονταν και υπογράφονταν πέρα από το επίσημο συμφωνητικό δεύτερα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις υπό επιχορήγηση επιχειρήσεις τα οποία δεν υποβάλλονταν ούτε στην αρμόδια ΔΟΥ ούτε στο φάκελο της αίτησης υλοποίησης και τα οποία απεικόνιζαν την πραγματική οικονομική συναλλαγή μεταξύ των μερών και τη διανομή της μελλοντικής επιχορήγησης.

Σε όσες περιπτώσεις παραδόθηκαν έργα πληροφορικής αυτά είναι υπερτιμολογημένα.

Στο Μαρούσι του… Λονδίνου

Οι ελεγχόμενες εταιρείες έχουν καταστατική έδρα στη Μεγάλη Βρετανία, η πραγματική τους έδρα ωστόσο ήταν στο Μαρούσι.

Στο Λονδίνο δεν βρέθηκαν ούτε εγκατάσταση ούτε προσωπικό ούτε άλλες υποδομές.

Τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν είναι εικονικά ως προς την αξία της συναλλαγής, τουλάχιστον κατά το ποσοστό υπερτιμολόγησης.

Στο στόχαστρο και στελέχη της ΚτΠ

Την ίδια ώρα, εγείρεται σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας του ελέγχου από τους αρμόδιους της Κοινωνίας της Πληροφορίας των παραστατικών εξοφλήσεων εκ μέρους του ενδιάμεσου φορέα πληρωμών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίστηκε η πραγματική προέλευση των ποσών αυτών, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι άλλη από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιχειρήσεων.

Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, έρευνα για μεθόδευση κατασκευής αληθοφανών καταθέσεων ούτε διερευνήθηκε το ότι έγινε κατάτμηση του συνολικού τιμολογιακού τιμήματος σε 22 τιμολόγια εκδοθέντα την ίδια ημέρα για κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα, ενώ ήταν προφανές ότι επρόκειτο στην ουσία για το ίδιο έργο συνολικά.

 

 

Loading