«Βόμβα» ΣτΕ! Μισθοί προ κρίσης για τους ενστόλους

Βόμβα του ΣτΕ, σε επίπεδα 2009 οι μισθοί των ενστόλων! Με  δύο αποφάσεις της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επαναφέρει το προ μνημονίων μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τους επιστρέφει σε αυτό του παλαιού ενιαίου μισθολογίου του νόμου 3205/2003 για τους  στρατιωτικούς.

Στο Στε είχαν προσφύγει σχετικά  Ομοσπονδίες στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων κατηγοριών εντολών   διαμαρτυρόμενες για τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου του 2014 και του 2016 με τις οποίες είχε κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των ενστόλων. Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των ενστόλων ζητούσαν την άμεση συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Το χρονικό των μειώσεων

Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση  που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου  4093/2012 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»  έγιναν περικοπές των αποδοχών των Ένστολων εν ενεργεία και συνταξιούχων και υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν τις αποδοχές που τους είχαν ήδη καταβληθεί  αναδρομικά από τη 1η Αυγούστου 2012.

Το 2014 όμως σχεδόν ομόφωνα η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει  ότι οι περικοπές των αποδοχών όλων των ένστολων   όλων των Σωμάτων που έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 κατ΄  επιταγή του νόμου 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

Η υπουργική αυτή απόφαση κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στην διοίκηση (Κυβέρνηση, δηλαδή)  την υποχρέωση συμμόρφωσής της με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Δύο χρόνια μετά   η  Ολομέλεια του ΣΤΕ  με τις υπ΄ αριθμ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της έκρινε  ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογικού καθεστώτος των στρατιωτικών που έγινε το 2014 με υπουργική απόφαση (νέο μισθολόγιο του 2014) και διαμορφώθηκαν οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι συντάξεις τους σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα.

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Τώρα η τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Νικόλαο Σακελλάριου και με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, εξέδωσε τις υπ΄  αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις της στις οποίες αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος η Πολιτεία πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ  και «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν  ακόμη ότι όπως προκύπτει  η διοίκηση, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του έτους από τη δημοσίευση των  τελευταίων  αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (13.5.2016) «σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη».

Και ναι μεν υπάρχουν εγγενείς δυσχέρειες που συνδέονται με την εφαρμογή των  αποφάσεων της Ολομέλειας οι  οποίες έχουν σημαντικές δημοσιονομικής φύσεως συνέπειες και «οι οποίες πρέπει, πράγματι, να αποτελέσουν αντικείμενο επισταμένης μελέτης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να απαιτηθεί από τη διοίκηση η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής μέτρων και, μάλιστα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος».

Πλην, όμως, η διοίκηση, λόγω και της παρέλευσης μακρού χρονικού διαστήματος, θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει, τουλάχιστον, καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετωπίσεως των δυσμενών δημοσιονομικών επιπτώσεών της με σκοπό την μελλοντική και, ενδεχομένως και τμηματική, καταβολή των αποδοχών τις οποίες οι ένστολοι στερήθηκαν λόγω της μερικής αποκαταστάσεως του μισθολογίου τους με το άρθρο 86 του ν. 4307/2014.

Η “μπάλα” στο Μέγαρο Μαξίμου

Έτσι τώρα η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση και συγκεκριμένα  τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί εντός 8 μηνών με τις  αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ

Παράλληλα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με άλλες δύο αποφάσεις της (258 και 259/2018) έκρινε  ότι οι  αποφάσεις   με τις οποίες δικαιώθηκαν οι ένστολοι  για τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές μειώσεις τους,  καταλαμβάνει και όσους δεν είναι μέλη των στρατιωτικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων.

Αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ένστολους

Ειδικότερα, η  Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  επισημαίνει ότι οι αποφάσεις της για τους ενστόλους αφορά όλους ανεξαιρέτως τους αποστράτους στρατιωτικούς και όλους τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην συνέχεια υπογραμμίζεται ότι η Ολομέλεια «δεν ακύρωσε μόνο ως προς τα εγγεγραμμένα μέλη των Ομοσπονδιών των στρατιωτικών, αλλά ως προς όλους τους εν ενεργεία, ως εν δυνάμει μέλη των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών».