Οι 90 «καυτές» ημέρες για τις τράπεζες

Ενενήντα κρίσιμες ημέρες ξεκινούν απο τον Μάρτιο για τις τέσσσερις ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Αlpha Bank, Εurobank, Τράπεζα Πειραιώς).

Σχεδόν κάθε 15 ημέρες είναι αναγκασμένοι να αποστέλλουν στοιχεία σε ECB-ESM για τα stress tests, ενώ στα αποτελέσματα του 2017 πρόκειται να ανακοινώσουν τις επιπτώσεις από τα λογιστικά πρότυπα (IFRS9, TAR) στα κεφάλαια τους και τις προβλέψεις.

Τον Απρίλιο, όπως θα δούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα δοθούν τα τελικά στοιχεία προς την ECB-ESM και τον Μάιο, – πιθανότατα στις 4 Μαΐου- θα ανακοινωθούν από την EBA τα αποτελέσματα των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες.

Το χρονοδιάγραμμα ελέγχων και ανακοινώσεων -Οι κρίσιμες ημέρες

-Στα τέλη Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι επαφές με τον ESM  καθώς θα έλθει στην Αθήνα η επικεφαλής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ΕSM κ. Νουϊ. Το ίδιο χρονικό διάστημα, 27-28 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει από τις ελληνικές τράπεζες η αποστολή των πρώτων στοιχείων προς τον ESM και την ΕCB. Στη συνέχεια, όπως αναμένουν οι έλληνες τραπεζίτες, θα αποσταλούν απαντήσεις και σχόλια από τους δυο οργανισμούς πάνω στα στοιχεία που δόθηκαν.

Σε δύο δόσεις η αποστολή στοιχείων για τα stress tests

– Μέσα στο πρώτο 15ημέρο του Μαρτίου οι ελληνικές τράπεζες θα ξεκινήσουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους -η Alpha bank στις 12 Mαρτίου και η Eurobank στις 20 Mαρτίου- και εκεί θα δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις επιδράσεις των λογιστικών προτύπων στα κεφάλαια τους και τις προβλέψεις που πρέπει να λάβουν. Αυτή τη διαδικασία αναμένουν περισσότερο οι ξένοι επενδυτές προκειμένου να δουν την πρόοδο κάθε τράπεζας στην επίτευξη των στόχων για τα NPL’S αλλά και κυρίως για το πόσο έτοιμες είναι να αντιμετωπίσουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Τον Απρίλιο η τελική αποστολή στοιχείων προς τον επόπτη

– Το δεύτερο 15ημερο του Μαρτίου, οι ελληνικές τράπεζες θα ξεκινήσουν τη δεύτερη αποστολή στοιχείων για τους ελέγχους των stress tests.

– Η τελική αποστολή των στοιχείων για τα stress tests θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, αφού εν τω μεταξύ, η ECB και ο ΕSM θα έχουν στείλει τις παρατηρήσεις.