Κορονοϊός: Όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί

255
Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση λόγω κορονοϊού
Ένα αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα με τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει μέχρι σήμερα λόγω του κορονοϊού έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Πρόκειται για μέτρα στήριξης κλειστών και ανοικτών επιχειρήσεων, των εργαζομένων σε αυτές, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Επίσης παρουσιάζει το δημοσιονομικό κόστος το οποίο φτάνει συνολικά τα 4,7 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο αρχείο έχει ανασταλεί στο σύνολο η λειτουργία 249.474 ιδιωτικών επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνταν 621.734 μισθωτοί και 231.147 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Επιπλέον 595.395 επιχειρήσεις επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού· εκεί εργάζονται 909.794 μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα της κυβέρνησης στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μέτρα Στήριξης Επιχειρήσεων_v1.xlsx

 

©Πηγή: amna.gr