Έρευνα: Oι φοιτητές στην Ελλάδα έχουν λιγότερες σεξουαλικές επαφές και θυμώνουν περισσότερο

Άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης, πλήξη, μοναξιά, ευερεθιστότητα, αϋπνία και θυμό κατέγραψε μεταξύ 1.266 φοιτητών της χώρας μας, η έρευνα.

Άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης, πλήξη, μοναξιά, ευερεθιστότητα, αϋπνία και θυμό κατέγραψε μεταξύ 1.266 φοιτητών της χώρας μας η έρευνα που πραγματοποίησε το εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών σε φοιτητές διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων και συνοψίζονται στην Πελοπόννησο.

propoli

«Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των φοιτητών πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Από όσο γνωρίζουμε, είναι μια από τις λίγες μελέτες με τόσο εκτεταμένο δείγμα που περιλαμβάνει δεδομένα για την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία» επισημαίνει ο καθηγητής του τμήματος Ιατρικής Απόστολος Βανταράκης.

Από τον Μάρτιο του 2020, τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είχαν στραφεί στη διαδικτυακή μάθηση, εκτός από ορισμένες εργαστηριακές ή κλινικές διαλέξεις με μειωμένο αριθμό φοιτητών και για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν τακτικές καθημερινές διαλέξεις καθώς και εξετάσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν εκτός σπιτιού να έχουν επιστρέψει στις πόλεις τους. Αυτή η αναγκαστική επιστροφή φαίνεται ότι έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των φοιτητών της χώρας μας, όπως αποκαλύπτει η σχετική μελέτη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτη Αλεξόπουλο, και αποτελεί από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές μελέτες στο αντικείμενο. Η μελέτη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

Την ερευνητική ομάδα, εκτός από τους κυρίους Βανταράκη και Αλεξόπουλο αποτελούν οι:

Φαίδρα Τσάμη, Αιμιλία Κανελλοπούλου, Λουκία Αλεξοπούλου, Κυριάκος Κατσαδώρος, Αγγελική Τσαπάρα.

«Η μελέτη στοχεύει στη διεξαγωγή έγκαιρης αξιολόγησης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή έρευνα συνέντευξης με 1.266 φοιτητές σε πολλά δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα για να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία και ευεξία τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτηματολόγια για την ποιότητα ζωής, την κατάθλιψη, το άγχος, την ψυχική επιβάρυνση» εξηγούν οι μελετητές.

Ύπνος

Σχετικά με την ικανοποίηση στον ύπνο το 10,8% δήλωσε πολύ απογοητευμένο, το 17,1% απογοητευμένο, το 35,2% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο αλλά ούτε και απογοητευμένο. Το 28,2 δήλωσε ικανοποιημένο ενώ το 8,7, πολύ ικανοποιημένο.

Συνουσία

Σχετικά με την ικανοποίηση από τη σεξουαλική ζωή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών, το 31, 3% δήλωσε πως είναι πολύ απογοητευμένο. Το 19,2% δήλωσε απογοητευμένο, το 19,9% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο αλλά και ούτε και απογοητευμένο. Το 20,1% δήλωσε ικανοποιημένο και μόλις το 9,6% δήλωσε πως είναι πολύ ικανοποιημένο.

Φίλοι

Σχετικά με την ικανοποίηση από τους φίλους τους, το μεγαλύτερο ποσοστό, συγκεκριμένα το 40,2% δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο. Το 23,8% δήλωσε πως δεν είναι ούτε απογοητευμένο αλλά ούτε και ικανοποιημένο Το 19,8 δήλωσε πολύ ικανοποιημένο ενώ το 4,7% δήλωσε πολύ απογοητευμένο και το 11,5% απλώς απογοητευμένο.

Αρνητικά συναισθήματα

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δήλωσε ότι έχει πολύ συχνά αρνητικά συναισθήματα. Πρόκειται για το 35,2% των φοιτητών. Μόνο το 3,4% ανέφερε ότι δεν έχει ποτέ αρνητικά συναισθήματα. Το 14,1% ανέφερε ότι έχει συχνά, το 24,3% ότι έχει αρκετά συχνά και το 22,9% ότι έχει πάντα.

Θυμός

Σε σχέση με την αίσθηση θυμού το 32,8 των φοιτητών δήλωσε ότι έχει «αρκετά» και το 18,6 δήλωσε πως έχει «υπερβολικά». «Καθόλου» δήλωσε μόλις το 9,6%. Το 18,2 δήλωσε «λίγο» και το 20,8 «μέτρια».

Αυπνία

Σχετικά με τη δυσκολία στον ύπνο/ αυπνία το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών, το 38,2%,  δήλωσε πως δεν έχει «καθόλου». Το 19,9% δήλωσε «λίγο», το 14,9 «μέτρια», το 15,5 «αρκετά» και το 11,5 «υπερβολικά». Οι φοιτητές ρωτηθήκαν και για τις αντιδράσεις τους όταν κάποιος τους θυμίζει την πανδημία. Το 64,8 απάντησε «καθόλου», το 17,0% «λίγο», το 9,4 «μέτρια», το 5,8% «αρκετά» και το 2.9% «υπερβολικά».

Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκαν και άλλοι παράμετροι όπως η αίσθηση έντασης, χαλάρωσης, φόβου, έλλειψη ενδιαφέροντος και πανικού.

Ένταση- χαλάρωση- φόβος- στρες

Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 37,35  ανέφερε ότι αισθάνεται ένταση περιστασιακά. Ένα 7,0% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καθόλου, το 31,4% απάντησε ότι αισθάνεται ένταση αρκετά συχνά ενώ το 24,3% τον περισσότερο χρόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών, το 40,9%,  δήλωσε ότι έχει αίσθηση χαλάρωσης περιστασιακά , το 8,55 καθόλου, το 34% αρκετά συχνά και μόλις το 16.6% ότι έχει αυτή την αίσθηση τον περισσότερο χρόνο. Το 36,7% των φοιτητών έχει αίσθηση φόβου και σφίξιμο στο στομάχι περιστασιακά, το 28,5 καθόλου, το 20,9% αρκετά συχνά και το 13,8% τον περισσότερο χρόνο.

Το 30,8% των φοιτητών ανέφερε ότι τον περισσότερο χρόνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό τους, το 39.7% δεν έρχεται αντιμέτωπο με ξαφνικό αίσθημα πανικού.  Όσον αφορά το άγχος HADS-anxiety, το 45% των ερωτηθέντων βρίσκεται στην κλίμακα 11-21 (abnormal case), το 33,4 % στην κλίμακα 0-7 (Normal ) και το 21,6 % στην κλίμακα 8- 10 (borderline abnormal). Όσον αφορά την κατάθλιψη, με τη χρήση του ερωτηματολογίου HADS-Depression, το μεγαλύτερο ποσοστό  των ερωτηθέντων βρίσκεται στην κλίμακα 0-7 ( Normal) με ποσοστό 40,8% , το 33,6 % στην κλίμακα 11-21 ( abnormal case)  και 25,6 % στην κλίμακα 8-10( borderline abnormal). Επίσης συσχετίστηκε η κατάθλιψη με το τμήμα σπουδών και αυτό έχει να κάνει μάλλον με την αυξημένη πίεση που μπορεί να έχουν οι φοιτητές ανάλογα με το τμήμα που φοιτούν.  Όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας σαν ακραίο γεγονός, το 46,6 % των ερωτηθέντων βρίσκεται στην κατηγορία 37+  (Αυτό είναι αρκετά υψηλό για να καταστείλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος μετά το συμβάν), το 17,4% βρίσκεται στην κατηγορία 24-32 (PTSD, διαταραχή μετατραυματικού στρες) και είναι κλινικού ενδιαφέροντος. Όσοι έχουν τόσο υψηλές βαθμολογίες και δεν έχουν πλήρες μετατραυματικό στρες, θα έχουν μερικά από τα συμπτώματα) και το 8,1% στην κατηγορία 33-36 (Αυτό αφορά το κατώτατο σημείο για μια πιθανή διάγνωση μετατραυματικού στρες).

«Λόγω της μακροχρόνιας πανδημίας και των επαχθών μέτρων, όπως οι εντολές lockdown και παραμονής στο σπίτι, η πανδημία COVID-19 έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των φοιτητών. Τα ευρήματα της μελέτης μας υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης παρεμβάσεων και προληπτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας των φοιτητών των Πανεπιστημίων» καταλήγει η ερευνητική ομάδα.

Δείτε επίσης: Υπ. Παιδείας: Πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση του bullying στα σχολεία

Loading