ΥΠΠΟΑ: Πάνω από 1.000.000 ευρώ για δημιουργία ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού

Με το ποσό των 1.015.000 ευρώ επιχορηγεί συνολικά το υπουργείο Πολιτισμού 32 φορείς για την υλοποίηση παραγωγών κλασικού και σύγχρονου χορού

-Μονοετούς προγραμματισμού 20212022 (815.000) ευρώ και διετούς προγραμματισμού 20212023 (200.000) ευρώ

Ειδικότερα, η Γνωμοδοτική Επιτροπή μελέτησε τις προτάσεις παραγωγών 86 φορέων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021.

Από τους 86 φορείς, 69 προέρχονται από την Αττική και 17 ομάδες προέρχονται από την Περιφέρεια. Για τον διετή προγραμματισμό υποβλήθησαν 16 αιτήματα από 13 της Αττικής και 3 ομάδες της Περιφέρειας.

Για τον μονοετή προγραμματισμό υπέβαλλαν αιτήσεις επιχορήγησης συνολικά 70 φορείς. Από αυτούς, οι 56 ομάδες προέρχονται από την Αττική και οι 14 ομάδες προέρχονται από την Περιφέρεια.