Αναβάθμιση και για το μακροοικονομικό προφίλ της Moody’s

Σε αναβάθμιση της  πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής (σε Caa2 απο Caa3) και επιβεβαίωση της πιστοληπτικής  αξιολόγησης Caa3 σε Alpha Bank, Eurobank και Αttica Bank, προχώρησε ο διεθνής ελεγκτικός οίκος Moody’s.

Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τον μακροπρόθεσμο αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο (counterparty risk assessments, CRA) της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας σε «B3» από «Caa2»), αναβάθμισε την CRA της Alpha Bank και της Attica Bank στο «Caa1» από «Caa2» και επιβεβαίωσε την CRA της Eurobank στο «Caa2».

Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου

Τα προγράμματα έκδοσης ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (government-guaranteed senior MTN program) της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank αναβαθμίστηκαν επίσης σε «B3» από «Caa2», σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγησης της Moody’s για την Ελλάδα.

Παράλληλα, η Moody’s επιβεβαίωσε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (baseline credit assessment, BCA) της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank σε «caa2» και της Attica Bank σε «caa3».

Παράλληλα η Moody’s διατήρησε θετικό το outlook για τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank, ενώ σταθερό παρέμεινε η προοπτική για τις καταθέσεις των Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank.

Τέλος η Μoody’s αναβάθμισε επίσης το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας σε αδύναμο (Weak -) από πολύ αδύναμο εξαιτίας των βελτιώσεων και της πίστης ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα της τρίτης αξιολόγησης και θα επιστρέψει στην χρηματοδότηση από τις αγορές.