Νέο ΔΣ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μετά τις μετά τις αρχαιρεσίες της 3ης Μαρτίου. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και θα έχει τετραετή θητεία.

Η σύσταση του ΔΣ:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Μυρτάκης Νικόλαος

Α’ Αντιπρόεδρος : Σηφάκης Ιωσήφ

Β’ Αντιπρόεδρος : Κουρλετάκης Γεώργιος (εκτελεστικός)

Γραμματέας: Βασιλάκης Αντώνιος

Ταμίας : Μανωλιδάκης Εμμανουήλ

Μέλη :

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Καλουτσάκης Γεώργιος

Χαριτάκης Θωμάς

Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης

Βοργιάς Στέλιος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων.

Τα πρώτα λόγια του προέδρου

Κατά τον χαιρετισμό του προς το νεοεκλεγέν ΔΣ, ο επικεφαλής στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Νίκος Μυρτάκης, έκανε μία συνοπτική αναφορά στην πορεία της Τράπεζας το προηγούμενο έτος.

Εστίασε, μεταξύ άλλων, στη σημαντική αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, την αύξηση των καταθέσεων και της κερδοφορίας, καθώς και στο μηδενισμό της εξάρτησης από τον ELA.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος, με την ουσιαστική συμμετοχή της Lyktos Group Participations ως Στρατηγικού Επενδυτή, η τράπεζα καλύπτει πλήρως τους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες και συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση του επιχειρηματικού της προγράμματος.

Μεταξύ των βασικών στόχων της νέας διοίκησης είναι η περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση της καταθετικής βάσης, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μυρτάκης επεσήμανε, ότι η Τράπεζα έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα, που θα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.