Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ΕΕ στη μείωση μισθών

Σημαντική μείωση των πραγματικών μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 και μετά, καταγράφει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ETUI) με τίτλο «Συγκριτική Αξιολόγηση της εργασίας στην Ευρώπη 2018», που δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα.

Κατά τα στοιχεία που παραθέτει η ΣΕΣ, οι εργαζόμενοι σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν λιγότερα το 2017 από το 2010. Ανάμεσά τους είναι οι Έλληνες, που καταγράφουν τη μεγαλύτερη απώλεια (−19,1%). Οι άλλες χώρες της κατηγορίας είναι: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Κροατία και Κύπρος.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε έξι από τις παραπάνω χώρες –Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Φινλανδία– κέρδισαν λιγότερα το 2017 από το 2016.

Τα ποσοστά αφορούν «πραγματικούς μισθούς» – δηλαδή την αξία των μισθών, λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής στο κόστος ζωής.

2010-2017 2016-2017
Ελλάδα −19.1% −0.4%
Κύπρος −10.2% 0.6%
Πορτογαλία −8.3% 0.1%
Κροατία −7.9% 1.2%
Ισπανία −4.4% −1.5%
Ιταλία −4.3% −0.9%
Ηνωμένο Βασίλειο −2.4% −0.6%
Βέλγιο −1.1% −0.8%
Φινλανδία −1.0% −2%