Τι επιδιώκει η Autohellas με το πακέτο σε ξένους θεσμικούς

Στη διάθεση 1,75 εκατ. μετοχών προς ξένους θεσμικούς επενδυτές προχώρησε χθες η Autohellas με τη διαδικασία του βιβλίου επιταχυνόμενων προσφορών, με αποτέλεσμα η προσφορά να καλυφθεί κατά 1,15 φορές.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών ανήλθε τελικά στα 22,6 ευρώ με ένα ικανοποιητικό discount έναντι της χρηματιστηριακής τιμής. Τη διαθέση των μετοχών διενέργησαν οι χρηματιστηριακές Euroxx και Axia Ventures. H διάθεση προς ξένους θεσμικούς, όπως θα δούμε, αποσκοπεί στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και συνακόλουθα της ρευστότητάς της.

Οι δύο στρατηγικές κινήσεις της Autohellas

Ύστερα από την ισχυρή κερδοφορία του 2017, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών και έχει αποφασίσει δύο στρατηγικές κινήσεις. Split της μετοχής (έκδοση νέων δωρεάν μετοχών) και, πιθανότατα, εκδοση ενός ομολογιακού δανείου. H εταιρεία αναμένεται να εισέλθει τo επόμενο διάστημα σε νέα εποχή, ύστερα από τη θεαματική άνοδο κερδών κατά 40% το 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», η διοίκηση της εταιρείας (οι κύριοι Θεόδωρος και Ευτύχης Βασιλάκης) σχεδιάζει να προχωρήσει σε δύο στρατηγικές κινήσεις ώστε, πρώτον, να αποκατασταθεί η υποτίμηση στην κεφαλαιοποίηση της Autohelllas με συμμετοχή διεθνών επενδυτών και, δεύτερον, να μπουν τα θεμέλια για την ταχύτερη ανάπτυξή της μέσω ενός χαμηλότερου κόστους δανεισμού.

Η εταιρεία του ενός ευρώ

Η αντιπροσωπεία της εταιρείας, η οποία κατά τον αστικό μύθο εξαγοράστηκε αντί 1 δολαρίου από τη μητρική Hertz -καθώς ήταν ζημιογόνος- σήμερα διαθέτει πολλαπλάσια αξία, καθώς είναι η πρώτη συνεργάτιδα της Hertz παγκοσμίως. Από τους έξι Σκαραβαίους της Volkswagen που ήταν ο αρχικός στόλος το 1974 σήμερα η εταιρεία ξεπέρασε τα 40.500 αυτοκίνητα. Με το χαρτοφυλάκιο αυτό αλλά και την ταχύτατη ανάπτυξη λόγω της καλής τοποθέτησής της στην αγορά, διεκδικεί, όπως θα δούμε, τη συμμετοχή της στον Δείκτη FTSE-25.

Φθηνή αποτίμηση

Κατά κοινή παραδοχή, η αποτίμηση της Autohellas με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της είναι πολύ χαμηλότερη έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών της. Μια γρήγορη ματιά στον ισολογισμό της φτάνει για να αντιληφθεί κανείς ότι ο όμιλος ενοικίασης αυτοκινήτων διαθέτει κρυμμένες υπεραξίες.

Δύο από τα περιουσιακά της στοιχεία ξεχωρίζουν, καθώς η αξία τους σε σημερινές τιμές φτάνει περί τα 280 εκατ. ευρώ. Η Autohellas κατέχει στόλο αυτοκινήτων o οποίος ξεπέρασε φέτος τα 40.500 αυτοκίνητα, συνεπώς με μια συντηρητική εκτίμηση 5.000 ευρώ για το καθένα κατά μέσον όρο, αυτά κοστίζουν 202,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατέχει το 11,6% των μετοχών της Αegean Airlines, η αξία των οποίων σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται σε 76,2 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, δίχως να πραγματοποιηθεί καμία ενοικίαση η εταιρεία διαθέτει αξία 280 εκατ. ευρώ και την ίδια περίοδο, μετά την αύξηση των κερδών της κατά 40%, αποτιμάται στο Χρηματιστήριο σε μόλις 300 εκατ. ευρώ.

Ο μεγαλύτερος franchisee της Hertz

Με βάση πρόσφατη ανάλυση της Euroxx, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κατά 40% χαμηλότερα έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών της και η τιμή-στόχος που δόθηκε ήταν τα 32,30 ευρώ! Οπως υπογραμμίζει η ανάλυση, η Autohellas είναι ο μεγαλύτερος franchisee της Hertz παγκοσμίως από το 2014 ενώ κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα τεσσάρα σήματα της Hertz διεθνώς (Hertz, Thrifty, Dollar και Firefly).

Επιπλέον, ο όμιλος διαθέτει ευρεία παρουσία σε 7 χώρες (Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Κροατία) με το μερίδιο στις πωλήσεις του εξωτερικού να ξεπερνά το 19%. Επίσης ο όμιλος, όπως προσθέτει η ανάλυση, εμπλέκεται σε έναν υψηλά διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό κλάδο της εισαγωγής/εμπορίου νέων αυτοκινήτων, κατέχοντας ισχυρό χαρτοφυλάκιο σημάτων και ισχυρό μερίδιο αγοράς 10% που ενισχύεται εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η εικόνα του ισολογισμού είναι θετική, καθώς διαθέτει ελεύθερες ταμειακές ροές 80,7 εκατ. ευρώ, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 14%.

Oι δύο κινήσεις

Τα καθαρά κέρδη προ χρηματοοικονομικών (EBITDA) το 2017 ανήλθαν σε 119, 3 εκατ. ευρώ, ένα επίπεδο το οποίο αντανακλά υγεία καθώς πληρώνονται οι φόροι, οι τόκοι και εμφανίζει κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ. Τη χρονιά που πέρασε αποπληρώθηκε δάνειο 63 εκατ. ευρώ, πληρώθηκαν μερίσματα 10,3 εκατ. ευρώ, ενώ ελήφθησαν δάνεια ύψους 115 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είναι 191 εκατ. ευρώ από 216,8 το 2016 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ, από 38,7 εκατ. ευρώ το 2016. Oπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η Autohellas μπορεί να αντλήσει ομολογιακό δάνειο έως και 200 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας πολύ χαμηλότερο επιτόκιο (3%-4%) σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό. Η διοίκηση εξετάζει αυτή την προοπτική και δεδομένων της ανάπτυξης της εταιρείας και των στοιχείων του ισολογισμού, η προσέλκυση διεθνών επενδυτών θα είναι σχετικά εύκολη.

Split

Η έτερη κίνηση, η οποία πιθανότατα θα προηγηθεί, είναι η ενδεχόμενη διάσπαση της μετοχής (split) προκειμένου να αυξηθούν το free float, η εμπορευσιμότητα και φυσικά η προσέλκυση διεθνών επενδυτών – οι τελευταίοι δύσκολα συμμετέχουν σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση κάτω των 400 εκατ. ευρώ. Με ένα split 4 νέες για μία παλαιά μετοχή η εταιρεία θα αποκτήσει 48,8 εκατομμύρια μετοχές. Στη μετοχή είχε προηγηθεί ένα split το 2005, ένα reverse split to 2015 και ένα το 2013. Σήμερα, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι: 74% Θεόδωρος Βασιλάκης και 5% Fidelity.

Mε την έκδοση νέων μετοχών η εταιρεία θα αυξήσει την εμπορευσιμότητα και παράλληλα θα μπορέσει να διαθέσει ένα πακέτο μετοχών σε ξένους επενδυτές. Η μετοχή της Autohellas έχει αποδώσει 95% τις τελευταίες εβδομάδες ενώ η συνολική απόδοσή της την τελευταία πενταετία -μετά το split- είναι 220%.

Από το 2008 η εταιρεία έχει διανείμει συνολικά 4,3031 ευρώ ανά μετοχή, με εξαίρεση το 2011, κατά το οποίο δεν διανεμήθηκε μέρισμα.