Μασούτης για POS: «Παράταση 6 μηνών, προκειμένου αυτό το μεγαλόπνοο έργο να μπορέσει να λειτουργήσει επιτυχώς»

Επιστολή προς τον κ. Χατζηδάκη για την διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννης Μασούτης.

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης πολλών εκκλήσεων από Επιμελητήρια-μέλη της σχετικά με το αίτημα της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για τη διασύνδεση 400.000 ταμειακών με POS.

propoli

Γνωρίζουμε, ότι ήδη έχετε καταβάλει, ως Υπουργείο, προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, όμως -όπως προκύπτει στην πράξη- απαιτείται μία ανάλογη χρονική παράταση έξι μηνών, προκειμένου αυτό το μεγαλόπνοο έργο, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά σε πολλούς τομείς της οικονομίας, να μπορέσει να λειτουργήσει επιτυχώς», αναφέρει συγκεκριμένα.

Αναλυτικότερα η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης πολλών εκκλήσεων από Επιμελητήρια-μέλη της σχετικά με το αίτημα της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για τη διασύνδεση 400.000 ταμειακών με POS. Γνωρίζουμε, ότι ήδη έχετε καταβάλει, ως Υπουργείο, προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, όμως -όπως προκύπτει στην πράξη- απαιτείται μία ανάλογη χρονική παράταση έξι μηνών, προκειμένου αυτό το μεγαλόπνοο έργο, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά σε πολλούς τομείς της οικονομίας, να μπορέσει να λειτουργήσει επιτυχώς.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν στα νέα δεδομένα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί κάποια στοιχειώδης εκπαίδευσή τους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία και υλοποίηση ειδικών προς τούτο προγραμμάτων εκπαίδευσης. Μια πρόσθετη δυσκολία, που αντιμετωπίζουν κάποιες επιχειρήσεις, αφορά στην ίδια την αγορά και στη συντήρηση των απαραίτητων μηχανημάτων (δαπάνη αγοράς και διατήρησης POS, αγορά σχετικών λογισμικών προγραμμάτων, τεχνικές αναβαθμίσεις αντικατάσταση ταμειακών μηχανών κτλ.) για τα οποία επίσης απαιτείται η πρόβλεψη σχετικής κρατικής ενίσχυσης/χρηματοδότησης.

Ακόμη, και δεδομένου του ότι έχει συσσωρευθεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων, έχει αυξηθεί αντίστοιχα και ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια και εγκατάσταση POS, με εμφανιζόμενες αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωση τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση με το νόμο για όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο 4ος κύκλος στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα allinone συστήματα καθυστερεί, δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους.

Τέλος, υπάρχουν και θέματα σχετιζόμενα με πρακτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι η διαδικασία ακύρωσης απόδειξης ταμειακής μηχανής, προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο κατά την χονδρική πώληση και της πληρωμής με κάρτα. Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο Ε.2010/2024 θα πρέπει να εκδίδεται πλασματικό παραστατικό λιανικής, κατόπιν έκδοσης  πιστωτικού και τελικά να εκδίδεται παραστατικό χονδρικής συναλλαγής. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στην έκδοση πολλαπλών παραστατικών για την απεικόνιση μίας και μόνης συναλλαγής.

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε ιδιαιτέρως, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα τεθέντα φλέγοντα ζητήματα. Για το λόγο αυτό αιτούμεθα την πρόβλεψη μίας περιόδου χάριτος, μέχρις ότου λυθούν εν γένει τα ανωτέρω, τα οποία καθιστούν αδύνατη ή πολύ δύσκολη την ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος. Θα μπορούσε για παράδειγμα να προβλεφθεί η προμήθεια από τις επιχειρήσεις μίας βεβαίωσης από τον προμηθευτή του POS, που να αναφέρει την αιτία της μη διασύνδεσης, όταν αυτή σχετίζεται με αντικειμενικές δυσκολίες και όχι με ολιγωρία ή επίσης να μην υπάρχει επιβολή προστίμου όταν η διασύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί, λόγω αδυναμίας σύνδεσης δικτύου ή βλάβης ή δυσλειτουργίας των ΦΗΜ.

Επίσης, σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, θα θέλαμε να εξετάσετε μια εύλογη περίοδο χάριτος ως προς την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα πρόστιμα σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν αποκρύψει έσοδα και δεν διαβίβασαν ορθώς τα σχετικά παραστατικά, καθώς και για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας της ρύθμισης για το κλείδωμα της δήλωσης ΦΠΑ, δεδομένου των προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην λειτουργία της πλατφόρμας myDATA.

Με την ευκαιρία αυτή επαναφέρουμε τη συνέχιση/διατήρηση (για να μην πούμε ενίσχυση) του φαινομένου κατά το οποίο οι εμπορικές τράπεζες χρεώνουν υπέρμετρα για υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχονται άνευ αντιτίμου ή με μικρό/συμβολικό τίμημα. Αυτή η πρακτική δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών με το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και εκτιμούμε εκ των προτέρων την θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων μας».

Δείτε επίσης: Σχεδόν το 70% των πολιτών χρησιμοποιεί κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια

Loading