ΙΝΤΙΜΕ

«Να τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας αύριο στις Βρυξέλλες»

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να θέσει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και να ζητήσει τη στήριξη των εταίρων μας για τα εθνικά μας δικαιώματα, δήλωσε η Φώφη Γεννηματά ενόψει της αυριανής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει παράλληλα ότι είναι κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη να διασφαλιστεί κατά τη συζήτηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου / προϋπολογισμού της Ένωσης για την νέα 7ετή περίοδο ότι:

  • Θα αποτραπούν τα σχέδια για επανεθνικοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, κάτι που θα συνεπάγεται τη δραστική περικοπή των σχετικών δαπανών. Μια τέτοια κίνηση θα πλήξει καίρια το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών
  • Θα συνεχισθούν και θα ενισχυθούν οι πολιτικές για τη συνοχή και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς οι κοινωνικές και διαπεριφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί στην Ένωση
  • Θα αποδεχθεί η Ε.Ε. τη διάθεση επαρκών πόρων για να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις και προβλήματα όπως η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, οι προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, η προώθηση της κοινωνικής Ευρώπης, η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής καλεί την κυβέρνηση να κινηθεί στο πλαίσιο αυτό με στόχο τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην Ε.Ε., αλλά και τη στροφή της Ευρώπης στην ενίσχυση πολιτικών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

«Και οπωσδήποτε η Ελληνική πλευρά σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να δεχθεί μείωση του αριθμού των μελών της Επιτροπής με εγκατάλειψη της αρχής “ένας Επίτροπος από κάθε κράτος-μέλος”» καταλήγει.