Στο μέτωπο της οικονομίας, το 57% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τα όσα συμφωνήθηκαν στο Eurogroup, ενώ το 25% αποτιμά θετικά τις εξελίξεις.